Van A tot Z

Pedagogisch geschoold

Kennis van Biodiversiteit

Lokaal georiënteerd

Groot netwerk

Maatwerk

Samen gaan voor groen in de buurt

Je hebt als buurtbewoners de kans om zelf mee te denken. Je kunt zelf invloed uitoefenen op de inrichting van je eigen leefomgeving.  Burgers worden uitgenodigd door gemeenten en woningbouw corporaties om mee te participeren. KrachtigBuiten draagt daar hier graag als intermediair tussen gemeente/woningbouwcorporaties en burgers aan bij. Het beleid wordt vertaald naar concrete plannen en uitvoering. Dit blijkt een succesformule voor burgerparticipatie!

Nieuwsgierig?

Ik help graag mee aan groene projecten. Van groene schoolpleinen tot fietsroutes langs lokale boeren en telers. Samen werken we vol energie aan een groenere buurt. Nieuwsgierig hoe ik jouw kan helpen?

 

 

Neem contact op