Speeldernis Meerezigt wordt niet aangelegd!

De voorbereidende werkzaamheden om aan de westkant van de wijk Molengors in Zevenbergen een natuurspeelterrein aan te leggen, worden beëindigd. Reden hiervoor is dat een klein aantal direct omwonenden (waaronder het merendeel van de bewoners van het Kleefkruid en De Braak) van mening is dat op deze, door een particulier ter beschikking gestelde locatie, geen enkele ontwikkeling mag plaatsvinden die afwijkt van de huidige groenstructuur en aankleding.

“Niemand zit te wachten op enige verandering van de huidige situatie op het bouwland van Mevr. de Lint en op het stuk gemeentegrond ter hoogte van de Braak 24. Men is gesteld op de rust die er nu heerst en het vrije uitzicht op het polderlandschap en het grasperceel ter hoogte van de Braak 24”.

De initiatiefnemers en een groot aantal wijkbewoners die het plan van harte toejuichen zijn zwaar teleurgesteld. ook voor het IVN (Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid) is dit een grote tegenvaller; zij zagen in dit project een prachtig plan om kinderen te betrekken bij natuurontwikkeling en -educatie. Wrang is ook dat er door diverse sponsoren financiële toezeggingen zijn gedaan die nu uiteraard niet benut kunnen worden. Het is jammer dat een klein aantal bewoners op deze manier kinderen het recht onthouden om op een leuke en verantwoorde manier buiten in de natuur te kunnen spelen.

Namens de werkgroep “Speeldernis Meerezigt”.