Basisschool vergroent het schoolplein!

Het plan van aanpak voor Kindcentrum Sint Jozefschool in Noordhoek

Het schoolplein is feestelijk geopend door Moerdijkse wethouder Pauline Joosten (mei 2022)Presentatie Ons Groene Schoolplein St. Jozefschool

Waarom?

Meer spelend leren

De reden dat de Sint-Jozefschool een groener plein wilt, is omdat ze de kinderen meer spelend willen laten leren. Kinderen groeien op in een dorp, een natuurlijke omgeving. Ze zijn van nature geïnteresseerd in alles wat groeit en bloeit. Kinderen leren over de natuur uit een boek of van een filmpje. Zij willen hen juist de natuur laten ervaren, ook op hun plein.

Kansen voor hun schoolplein

Gemeente Moerdijk is Bijvriendelijkste gemeente zetten hoog op de agenda meer biodiversiteit in de openbare ruimte, zoals  met vlinderidylles, bloembollen randen met zaaimengsels en insectenhotels. Met meer bomen en plantvakken dragen ze bij aan meer waterberging op het plein.

Wat?

Het schoolplein moet een fijne plek worden waar kinderen en leerkrachten graag willen zijn om te spelen, te bewegen en te leren. We willen een veilige plek met ruimte voor de natuur. Een openbaar schoolplein voor iedereen, jong en oud!

 

 

Natuurlijk & Avontuurlijk

Meer groen en avontuurlijke speel- en inrichtingselementen dagen kinderen uit om meer en creatiever en avontuurlijker te spelen.

Gezond

Weten waar ons voedsel vandaan komt en een bloemenrand aanleggen wat goed is voor de bijen. Zij dragen bij aan onze gezond voedsel.

Klimaatbestendig

Stel we halen er 1/3 tegels uit, dan kan de regen in de grond verdwijnen en wordt het riool minder belast.

Participatie met de kinderen

Met behulp van een document met participatie werkvormen van Petra Wevers en de prachtige platen (fotocollages groene schoolpleinen) van Springzaad zijn alle collega’s in de weken daarna aan de gang gegaan met het ophalen van wensen bij kinderen en om alle ideeën op een rijtje te zetten. Zie hiernaast een impressie van het resultaat.

De top 5 wensen voor het nieuwe schoolplein

Uit de inventarisatie bij leerkrachten, leerlingen en werkgroep is een top 5 geformuleerd met wenselijke onderdelen op het nieuwe schoolplein:

  • Meer groen op het plein, minder verharding door tegels
  • Fijne schaduwplekken voor warme dagen door het aanplanten van bomen.
  • Een buitenleslokaal
  • Een wilde bloementuin met een insectenhotel
  • Spannende doorkijkjes en nisjes.

Hoveniersbedrijf Van Strien heeft het ontwerp gemaakt en het plein aangelegd.

Hoe?

De 9 stappen naar een groen schoolplein

Samen ontwerpen

Subsidie aanvraag

Samen bouwen

Gezamenlijke aftrap

Planten met kinderen, leraren en ouders

Samen onderhouden

Zelf zaaien, oogsten en bereiden

Onderhoud met kinderen, leraren, ouders en buurt

Samen groeien

Alleen gaat sneller, maar samen kom je verder!

Samen met ouders en kinderen hebben we veel werk verzet. En zo ook kosten kunnen besparen. Stenen verwijderd en schoongespoten, wilgen gesnoeid en gevlochten. Een buurman heeft een prachtig insectenhotel gebouwd. Voor de opening nog alles netjes opvegen en schoffelen.

Het levert een gevoel van eigenaarschap op.

Samen zorgen voor het groene schoolplein.

Moeder Joline is initiatiefneemster en kartrekker. Alle credits voor haar!

De 8 bouwstenen van een groen schoolplein

Spelend ontdekken & leren

Beweging & avontuur

Rust & ontspanning

Eten & weten

Circulaire speeltoestellen & herbruikbare materialen

Inheemse biodiversiteit

Natuurbeleving & educatie

Leef- & klimaatplan