De waarde van een buitenlesplek

Groene schoolpleinen zijn in opkomst. Dit biedt kansen om meer kinderen groen en gezond op te laten groeien en wat ook bijdraagt aan een beter klimaat. Meer tegels eruit en groen erin. Worden deze groene pleinen ook als buitenleslokaal gebruikt? In coronatijd is gebleken dat extra ruimte om afstand te houden zeer welkom is en de kans op besmetting buiten lager is. Groen en buiten is gezond! Dat is nog meer gebleken.  Zie hier de publicatie De waarde van een natuurrijke, gezonde buitenruimte rond scholen.

Vandaar dit initiatief om een deels overkapte buitenlesplek te ontwikkelen die op gaat in het groene schoolplein.

Het ontwerp van de buitenlesplek wordt:

 

Duurzaam

Natuur-inclusief

Ecologische-circulair

Een transparante buitenlesplek voor het groene schoolplein, zodat het voor leerkrachten makkelijker is om meer buitenlessen te verzorgen in alle weersomstandigheden, dat was mijn wens. In opdracht van de provincie Noord-Brabant – Schoolpleinen van de Toekomst mocht ik aan de slag met dit idee, maak een ontwerp voor alle Brabantse scholen.

 

Tijdens mijn zoekopdracht binnen mijn netwerk kwam ik in gesprek met de Bredase architect Daan Bolier van Bolier Ontwerp & Bouwregie. De perfecte match. Samen hebben we het definitief ontwerp gemaakt en gepresenteerd aan de provincie Noord-Brabant. Dit ontwerp, inclusief technische tekeningen, wordt nu gratis gedeeld met alle Brabantse Schoolpleinen van de Toekomst. Over hoe en waar dit gedeeld wordt is nog niet bepaald.

Later meer hierover.

Het ontwerp

Daan Bolier heeft mijn ideeën en wensen perfect vertaald naar dit cafetariamodel. Door de keuzevrijheid van schakeling en de daken ontstaan beschutte, overdekte plekken waar educatieve functies kunnen plaatsvinden. Ook ontstaan er één of meerdere centrale buitenruimtes. Op deze manier kan de afmeting van lesplek worden afgestemd op de behoeftes, financiële mogelijkheden en beschikbare ruimte van de betreffende school. Meer info over het ontwerp zie Bolier Ontwerp & Bouwregie.

Onze zoektocht naar leveranciers van benodigde materialen heeft dit ontwerp geoptimaliseerd. Onze droom is nu om de eerste buitenlesplek ook daadwerkelijk fysiek te realiseren.

 

Contact

Deze buitenlesplek sluit aan bij de uitgangspunten van het Schoolplein van de Toekomst waarbij vergroening en voedsel-, natuur- en watereducatie centraal staan. Voor realisatie van de eerste buitenlesplek (pilot) zijn we nog op zoek naar:

  • Een (Brabantse) school die de lesplek graag op het schoolplein wil en de ervaringen gedurende minimaal 1 jaar met ons wil delen.
  • €25.000 voor de realisatie van een lesplek voor 20 leerlingen.

Kun jij ons helpen om een eerste lesplek te realiseren als inspiratie voor een gezondere leeromgeving? Neem contact op.

 

Neem contact op