Basisschool vergroent het schoolplein!

Het plan van aanpak voor Basisschool De Wegwijzer in Teteringen

Het schoolplein is feestelijk geopend door directrice Hilda Delacourt (september 2022)

Waarom?

Samen groeien

Binnen het onderwijs staat het kind centraal. Alles is erop gericht om het kind te laten groeien. Niet alleen binnen de klaslokalen vindt ontwikkeling plaats, maar ook daarbuiten is een gezonde ontwikkeling van het kind belangrijk. Het schoolplein is het verlengstuk van het onderwijs. Tijdens én na schooltijd!

Positieve effecten

Een groene omgeving heeft een positief effect op het concentratievermogen en de leerprestaties van kinderen. En daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Samen met de kinderen, ouders en leraren bouwen we het ideale groene schoolplein.

Wat?

De uitgangspunten

Het schoolplein moet een fijne plek worden waar kinderen en leerkrachten graag willen zijn om te spelen, te bewegen en te leren. We willen een veilige plek met ruimte voor de natuur.

 • Meer groen, minder verharding door tegels
 • Fijne schaduwplekken voor warme dagen
 • Ruimte voor leer- en beweegmomenten buiten
 • Een mooier uiterlijk voor het schoolgebouw.

 

 

 

 

We vinden degelijkheid, veiligheid en duurzaamheid erg belangrijk. Hierbij moeten we rekening houden met de omgeving waarin de school staat. Er wordt momenteel erg veel gebouwd in de omgeving van de school. Dit biedt kansen m.b.t. draagvlak en samenwerkingen.

 • Gebruik van degelijke, duurzame materialen
 • Een duidelijk en werkbaar onderhoudsplan
 • Uitnodigend tot spelen, niet tot ongewenste activiteiten
 • Breed gedragen (kinderen, leerkrachten, ouders en buurt).

De 8 bouwstenen van een groen schoolplein

Spelend ontdekken & leren

Beweging & avontuur

Rust & ontspanning

Eten & weten

Circulaire speeltoestellen & herbruikbare materialen

Inheemse biodiversiteit

Natuurbeleving & educatie

Leef- & klimaatplan

De top 5 wensen voor het nieuwe schoolplein

Uit de inventarisatie bij leerkrachten, leerlingen en werkgroep is een top 5 geformuleerd met wenselijke onderdelen op het nieuwe schoolplein:

 • Een buitenles-locatie. Daar zijn alle leerkrachten en ook de meeste kinderen erg enthousiast over. Er is behoefte aan een fijne zitlocatie (bv banken of een arena van hergebruikte tegels) die zowel tijdens de pauze als rustmoment gebruikt kan worden als voor buitenlessen. Mogelijk overkapt met een groen dak. Ook zijn er ideeën voor bv een insectenhotel.
 • Bewegen in de breedste zin van het woord, van stapstenen tot klauteren in een boom of touwen.
 • Ruimte om te bouwen met grotere materialen, de fijne motoriek krijgt binnen de muren van de klas al veel aandacht.
 • Water / zand / stenen wordt ook erg vaak genoemd
 • Schaduw en rustige plekjes om te kletsen of te lezen komen ook erg vaak voorbij.

Wat in het nieuwe ontwerp ook gelijk meegenomen zal worden is een afsluitbare fietsenstalling voor de leerkrachten. Dit zou ook wellicht met een groen dak geïntegreerd kunnen worden op het groene schoolplein.

Hoe?

De 9 stappen naar een groen schoolplein

Samen ontwerpen

Subsidie aanvraag

Samen bouwen

Gezamenlijke aftrap

Planten met kinderen, leraren en ouders

Samen onderhouden

Zelf zaaien, oogsten en bereiden

Onderhoud met kinderen, leraren, ouders en buurt

Samen groeien

Help om dit plan werkelijkheid te maken!

Om deze droom te realiseren is een behoorlijk bedrag nodig. Met hulp van KrachtigBuiten heeft de Wegwijzer een mooie bijdrage van het Prins Bernhard Cultuur Fonds en gemeente Breda binnengesleept. Ook heeft de sponsorloop een heel mooi bedrag opgeleverd.

Met een crowdfundingactie hoopt de school alle wensen te kunnen realiseren. De actieve werkgroep heeft een mooie flyer gemaakt. Helpt u ook mee? U kunt doneren middels deze QR Code. De einddatum 23 november 2021 voor doneren is inmiddels bereikt!)

Een groen schoolplein gunnen we toch ieder kind?!

Participatie met de kinderen

Met behulp van een document met participatie werkvormen van Petra Wevers en de prachtige platen (fotocollages groene schoolpleinen) van Springzaad zijn alle collega’s in de weken daarna aan de gang gegaan met het ophalen van wensen bij kinderen en om alle ideeën op een rijtje te zetten. Zie hiernaast een impressie van het resultaat.