Op gezonde schoolpleinen wordt minder gepest

Een publicatie over een beter sociaal klimaat op Gezonde Schoolpleinen. Ook aandacht voor groene schoolpleinen waar gevarieerder gespeeld wordt, kinderen zich na de pauze op het plein zich in de klas beter kunnen concentreren en kinderen verspreiden zich beter op het plein en daardoor is er meer ruimte voor ieder kind. In gemeente Breda is een motie aangenomen om een onderzoek in te stellen naar de behoefte van groene schoolpleinen. Ik hoop dat directie ervan overtuigd zijn dat hun pleinen aangepakt moeten worden. Nu zijn er teveel tegelpleinen met weinig groen en vaak wateroverlast en verstopte afvoerputten.