Een mooie droom van verkeersdeskundige Chantal de Munck van gemeente Bergen op Zoom. Speelnatuur aan de binnenschelde in Bergen op Zoom. In BN/DeStem een mooi artikel, zie natuurlijke speelplekken bn de stem

Op 19 mei is een inspiratiebijeenkomst gepland waar ik Chantal mag ondersteunen.