Kinderboerderij De Dierenploeg werkt mee aan een landelijke handleiding

“Alle kinderboerderijen klimaatbestendig en waterbewust”

De klimaatverandering maakt dat water en bodembeheer meer aandacht gaat vragen. Een algemene handreiking die bruikbaar is voor alle 500 kinderboerderijen rondom deze klimaatthema’s is een uitkomst. Kinderboerderijen kunnen op hun terrein met eenvoudige maatregelen zoals een groen dak, afkoppeling hemelwater van het riool, half-verharding waarbij het regenwater weg kan vloeien in de grond, kennisdeling zonnepanelen etc. hun bezoekers laagdrempelig inspireren en informeren.

Samen met vrijwilligers van de kinderboerderij, waterschap Brabantse Delta, ZLTO, Marklandcollege Zevenbergen, Energiek Moerdijk, KrachtigBuiten en gemeente Moerdijk hebben we onze expertise gedeeld en praktische oplossingen aangedragen om dit onderwerp op de kinderboerderij uit te kunnen voeren. De Dierenploeg en Goudse Hofsteden waren de twee pilot locaties.

Gisteren ontving wethouder Jaap Kamp verschillende partners: GDO, Watercoalitie (Ministerie van Infrastructuur en Milieu) , DuurzaamDoor, Atelier GroenBlauw, Rioned, gemeenteambtenaren en vrijwilligers van de Kinderboerderij en MEC Dierenploeg op het gemeentehuis waar de handreiking werd uitgereikt door Jean Eigeman van vereniging GDO, namens Anneke van Veen die hier helaas niet bij kon zijn.

Ook vandaag een publicatie in BN/DeStem: “Kinderboerderij De Dierenploeg geeft het goede voorbeeld“.

Dijkgraaf Carla Moonen noemde het “een broedplaats voor innovatie“. En een vertegenwoordiger van Ben-ideas en Centric “ruimte voor kruisbestuiving” waarbij zij hun ICT kennis willen delen voor een landelijke kinderboerderijen APP.