Kijk door een speelnatuurbril bij de aanleg van speelplekken!

Ter inspiratie een recent artikel van Springzaad, ‘SPEELNATUUR’ het netwerk voor meer ruimte voor natuur en kinderen. Trots dat ik deel mag uitmaken van deze club!