Inspiratie insectenhotels

Dag allen,

steeds vaker kom ik initiatieven tegen die met een insectenhotel gaan beginnen. Ik voeg graag deze link toe die ik net op LinkdIn voorbij zag komen met een aantal insectenhotels op een rij. Ook heb ik onlangs een presentatie gemaakt voor Camping Markdal in Standdaarbuiten waar ik een 50-dingenDOEdag heb georganiseerd. Allemaal voorbeelden en informatie over insectenhotels die ik o.a. tijdens Springzaad excursies en verschillende projecten waar ik heb ondersteund heb verzameld. Zeker leuk en leerzaam voor op een groen schoolplein.