Ontwerp buitenles- plek voor alle Brabantse scholen

Groene schoolpleinen zijn in opkomst. Dit biedt kansen om meer kinderen groen en gezond op te laten groeien en wat ook bijdraagt aan een beter klimaat. Meer tegels eruit en groen erin. Maar worden deze groene pleinen ook als buitenleslokaal gebruikt? Juist in coronatijd is gebleken dat extra ruimte om afstand te houden zeer welkom is en de kans op besmetting buiten een stuk lager is. Het is nog duidelijker geworden groen en buiten is gezond!

In opdracht van de provincie Noord-Brabant mag ik een buitenleslokaal/-lesplek ontwerpen wat bijdraagt aan het gebruik van het groene schoolplein voor buitenlessen in alle weersomstandigheden. Samen met Bredase architect Daan Bolier willen we een fysieke transparante buitenlesplek die in meerdere modules gebouwd kan worden, met naar wens verschillende functies toe te voegen om het buitenonderwijs en gebruik schoolplein te optimaliseren. Binnenkort meer hierover.