Mooie column van onze wethouder Jaap Kamp over speelruimtebeleid

Wethouder Jaap Kamp beschrijft hoe hij buitenspelen herinnert en hoe belangrijk hij het vindt dat kinderen meer buitenspelen in Moerdijk. Momenteel loopt er een onderzoek naar speel- en ontmoetingsplekken in Heijningen en Fijnaart. Wensen worden geïnventariseerd bij kinderen en hun ouders. Conclusies van dit onderzoek kunnen bijdragen aan een nieuw speelruimtebeleid.
Ook verwijst hij naar mijn 50-dingenboekje van Moerdijk. Daar zijn de huidige informele speelplekken op de kaart aangegeven. Wat zou ik graag deze plekken willen inrichten met speelaanleidingen, van bijvoorbeeld boomstammen, zwerfkeien, speelheuvels en speelbosjes en natuurlijk ruimte om met water en zand te kledderen en hutten te bouwen van wilgentenentakken. Is dit ook wat jullie wensen? Uitdagende speelnatuur waar kinderen de 50-dingen kunnen beleven?
Ik heb vandaag n.a.v. deze column een gesprek aangevraagd met de wethouder. Ik deel graag mijn ervaringen als adviseur natuurlijk spelen en als regionaalconsulent West-Brabant van Springzaad, zie www.springzaad.nl/west-brabant.