U kunt deze boeken/artikelen bestellen via het contactformulier. Prijzen zijn exclusief verzendkosten en inclusief 21% BTW.

Boek/artikel Prijs
schermafbeelding-2016-09-28-om-13-19-51Een streekeigen DOE-boekje met 50 natuuractiviteiten in gemeente Moerdijk. Een format van Stichting Buitenmakelaar in Bunnik gebaseerd op de “50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-12e” lijst van National Trust, Britse staatsbosbeheer. Vormgeving door Jessicaas Ontwerp. Met dit dagboekje worden kinderen uitgedaagd om de Moerdijkse polders te gaan beleven. Drie schooljaren (’16/’17’18) werden deze boekjes gratis uitgedeeld aan alle groep 3 kinderen van gemeente Moerdijk. Dit boekje is ook los te koop voor andere geïnteresseerden. Uitgave Moerdijk 2016 is streekeigen gemaakt door KrachtigBuiten in nauwe samenwerking met IVN Etten-Leur e.o..  We zijn nu met een herdruk ( ’20/’21/’22) bezig. Zie ook www.50-dingen.nl. €15,-
Een streekeigen boekje met 50 natuuractiviteiten in gemeente Etten-Leur. Een format van Stichting Buitenmakelaar in Bunnik gebaseerd op de “50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-12e” lijst van National Trust, Britse staatsbosbeheer. Vormgeving door Jessicaas Ontwerp.  Met dit dagboekje worden kinderen uitgedaagd om de Etten-Leurse natuur te gaan beleven. In het voorjaar 2018 werden deze boekjes gratis uitgedeeld aan alle groep 3 kinderen van gemeente Etten-Leur. Drie schooljaren (’18/’19/’20) krijgen de kinderen een gratis boekje. Dit boekje is ook los te koop voor andere geïnteresseerden. Uitgave Etten-Leur is gerealiseerd door KrachtigBuiten in nauwe samenwerking met IVN Etten-Leur e.o.. Zie  ook www.50-dingen.nl €15,- 
Een streekeigen boekje met 50 natuuractiviteiten in gemeente Goeree-Overflakkee. Een format van Stichting Buitenmakelaar in Bunnik gebaseerd op de “50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-12e” lijst van National Trust, Britse staatsbosbeheer. Vormgeving door Jessicaas Ontwerp.  Met dit dagboekje worden kinderen uitgedaagd om de Goeree-Overflakkeese natuur te gaan beleven. In het najaar 2018 werden deze boekjes gratis uitgedeeld aan alle groep 3 kinderen van gemeente Goeree-Overflakkee. Drie schooljaren (’18/’19/’20) krijgen de kinderen een gratis boekje. Dit boekje is ook los te koop voor andere geïnteresseerden. Uitgave Goeree-Overflakkee is gerealiseerd door KrachtigBuiten in nauwe samenwerking met IVN Goeree-Overflakkee. Zie ook www.50-dingen.nl €15,-  
vrij spel voor natuur en kinderenVrij spel voor natuur en kinderen (handboek).Maak kennis met de talrijke mogelijkheden om alle denkbare educatieve buitenruimten op een heel andere manier in te richten en te gebruiken dan we tot nu toe om ons heen waarnemen.Willy Leufgen en Marianne van Lier, Uitgeverij Jan van Arkel, Utrecht, 2007. 251 blz., rijk geïllustreerd. ISBN 978 90 6224 470 6. €20,- 
speelnatuurboek2Speelnatuur in de stad, hoe maak je dat? Hoe ziet goede, beheersbare en uitdagende speelnatuur er uit? Hoe initieer je, ontwerp je, maak je, beheer je deze in de woonomgeving? De schrijvers bundelden hun antwoorden op deze vragen in het boek. Het nodigt uit om zelf het avontuur van het realiseren van speelnatuur in de stad aan te gaan! €20,- 
 groen speelplezier2Groen speelplezier Creatieve en praktische werkvormen in een natuurspeeltuin.
Een boekje vol speelse activiteiten in, om en met de natuur op je speeltuin. Bedoeld voor speeltuinvrijwilligers, begeleiders van kindergroepen, kinderwerkers, ouders, kortom: iedereen die het leuk vindt om samen met kinderen buiten te spelen en kinderen spelenderwijs meer band met de natuur wil laten ontwikkelen.
De activiteiten in dit boekje zijn gemakkelijk uit te voeren, vragen weinig voorbereiding of hulpmiddelenen zijn op vrijwel alle soorten locaties uit te voeren met kinderen tussen 7 en 12 jaar. Maike Nelissen, uitgave van NUSO, Utrecht i.s.m. Stichting Oase/Springzaad, Texel, maart 2012, 90 blz., rijk geïllustreerd.
€10,- 
speelbossenSpeelbossen voor en door de buurt Dit rijk geillustreerde boekje (88 blz.) is bedoeld voor initiatiefgroepen die een speelbos in hun eigen buurt willen ontwikkelen en beheren. Lees hier meerHet boekje is gratis, uiteraard wel verzendkosten
Uitgave Staatsbosbeheer, Tiny Wigman, Sarah Los en Jan Kersten, november 2013
€5,-
allemaalspelenAllemaal spelen! Aan de slag met natuurspeelplaatsen voor kinderen met en zonder beperking. Buiten spelen in de natuur is belangrijk voor kinderen. Ook voor kinderen met een beperking, zowel fysiek of op een ander vlak. Dit boek beschrijft, na een inleiding over verschillende beperkingen, wat spelen in de natuur betekent voor deze en alle kinderen. De kern van het boek bestaat uit vele voorbeelden waaruit blijkt dat het goed mogelijk is een natuurspeelplaats te maken waar kinderen met en zonder beperking samen kunnen spelen. Ondersteund met vele illustraties en 2 praktijkverhalen. Marjan Wagenaar, Marianne van Lier, Ilse van der Put, Ilse Vonder, Anke Wijnja. 112 pagina’s, 2012, uitgave van Stichting Oase €15,- 
 groen-cement-handboek-groene-kinderopvangMet dit werkboek kan een kinderopvangorganisatie stap voor stap vergroenen en zo uiteindelijk in aanmerking komen voor het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang. Het werkboek heeft de vorm van een map zodat elke organisatie het zo persoonlijk
mogelijk kan maken.
Het is heel praktisch, met veel voorbeelden. Trots dat ik hieraan bij heb mogen dragen. Verkrijgbaar door hier te klikken.
 €30,-