Permalink Gallery

Fietsen voor m’n eten/ ‘n Bietje gezond

Fietsen voor m’n eten/ ‘n Bietje gezond

,

Hieronder een van de resultaten na het inventariseren van verkoopstalletjes streekproducten.

Drie nieuwe polderroutes in Moerdijk:

Met passie voor onze streek en de liefde voor streekproducten werkten we de afgelopen maanden aan drie nieuwe polderroutes: de Ruigenhilse, de Oude Appelaarse en de Bloemendaalse polderroute. Elke fietsroute verbindt diverse streekwinkels en andere toffe locaties aan elkaar. Daar zijn wij maar wat trots op!

Samen met Petra Wevers van KrachtigBuiten en ZLTO Moerdijk verbonden we diverse ondernemers aan elkaar tot in de routes. Elke routenaam verwijst naar de (vroegere) polder waardoor de route loopt en is bedacht door de winnaar van de naamprijsvraag via de Facebookpagina van VVV Moerdijk.

Meer hierover zie deze publicaties:

Publicatie VVV Moerdijk

Publicatie in de Moerdijkse Bode 28 juli 2020

 

Permalink Gallery

Foodfestijn ‘n Bietje Koekoek 25/26 maart 2017

Foodfestijn ‘n Bietje Koekoek 25/26 maart 2017

, ,

Foodfestijn ‘n Bietje Koekoek – 25/26 maart 2017 en 16/17 juni 2018

Initiatief: Petra Wevers
Locatie: Oude Suikerfabriek Ketelhuis en Pulphal Zevenbergen
Samenwerking: ZLTO-Moerdijk, Beers & Brickworks, Gemeente Moerdijk, Projectontwikkelaar Koekoek2, Waterpoort Jaar van de Biet en verschillende ondernemers en verenigingen
Conceptontwikkeling: KrachtigBuiten en Beers & Brickworks
Coördinatie: Petra Wevers met meer rechterhanden Monique van der Made, Anneke Zoon, Ingeborg Boutens en Kariene van Steenoven
Periode: Idee is gelanceerd juni 2017, conceptontwikkeling en organisatie vanaf 1 november 2016, realisatie 24/25/26 maart 2017

 

In juni 2016 ontstond het idee om een plattelandsbrunch te organiseren waar met name de jeugd onze doelgroep was. Doel van de brunch was de suikerfabriek te laten beleven en herbeleven. De gebiedsvisie Koekoek2, omtrent de suikerfabriek, moest worden vastgesteld. Realisatie van die plannen kunnen wel 20/30 jaar duren. Wij allen zijn dan bejaard, stelde ik. We moeten juist onze kinderen aan tafel krijgen om mee te denken hoe dit terrein in te vullen. Het idee werd omarmt.

Na de herfstvakantie heb ik, initiatiefneemster, een voorstel ingediend en ben ik op zoek gegaan naar een vereniging die de meeste raakvlakken heeft met dit thema. ‘n Foodfestijn waar burgers en agrariërs bij elkaar komen, waar verborgen verhalen van de suikerfabriek en industrie met jongeren gedeeld kunnen worden. Het thema (suiker)biet(je) past mooi in de plannen van Waterpoort Werkt en de SuikerUnie. 2017 is immers het jaar van de biet! En om jonge kinderen en ouders te betrekken is het weekend aansluitend aan de Nationale Pannenkoekdag gekoppeld.

Samen met Kariene van Steenoven (horeca styliste) hebben we een concept ontwikkeld en verder uitgewerkt. Met contrasten als: ‘n Bietje Normaal, ‘n Bietje Gek, ‘n Bietje Stil, ‘n Bietje Lawaai, ‘n Bietje van Nu, ‘n Bietje van Toen, ‘n Bietje Food, ‘n Bietje Zoet, ‘n Bietje Uiten en ‘n Bietje Buiten.

Samen met ondernemers, verenigingen en inwoners van gemeente Moerdijk hebben we de schouders hieronder gezet en zonder budget heeft ieder zich hier met enthousiasme aan verbonden en belangeloos voor ingezet. Met dank aan vele subsidies en sponsors hebben we samen een ontzettend mooi evenement neergezet met wel (geschat) 5000 bezoekers.

Publicatie 21 maart 2017 BN/DeStem

Publicatie 26 maart 2017 BN/DeStem

Publicatie 26 maart Moerdijkse Bode

Publicatie 8 februari 2019 BN/DeStem

Publicatie 22 mei 2019 BN/DeStem

 

Permalink Gallery

Samentuin Van Gogh – Etten-Leur

Samentuin Van Gogh – Etten-Leur

, ,

Samentuin Van Gogh – Etten-LeurIMG_3268

Opdrachtgever: Gemeente Etten-Leur
Locatie: Terrein van Amarant
Samenwerking: Amarant, kinderen en leerkrachten Basisschool Van Gogh, Wijkvereniging Centrum-Oost, wijkmanager van Gemeente Etten-Leur, KOEPEL NME, vrijwilligers van Volkstuinvereniging aan de Kokkestraat en buurtbewoners
Ontwerp: KrachtigBuiten in overleg met vrijwilligers
Uitvoering: Vrijwilligers
Periode: Maart 2014-Oktober 2014

 

Bij zorginstelling Amarant lag een verwaarloosde tuin op de hoek van de Anna van Berchemlaan en de Lambertusstraat. Wijkvereniging Centrum-Oost kwam met een voorstel om hier schooltuintjes en ’n openbare moestuin te starten voor wijk en school. Amarant heeft dat voorstel met open armen ontvangen en stelt hun tuin voor de eerste vijf jaar ter beschikking. KrachtigBuiten werd gevraagd om de vrijwilligers te ondersteunen bij de start hiervan.
Voorbereidende werkzaamheden begonnen, zoals het verwijderen van onkruid en kappen van bomen, het plaatsen van een nieuw hekwerk met brede poort en de grond werd opgehoogd en geëgaliseerd.
Samen met een werkgroep zijn er plannen gemaakt om de kinderen van de Vincent van Goghschool mee te laten werken aan de aanleg van deze moestuin. Plantjes werden op school opgekweekt in de klas en later uitgeplant in de moestuin. De school is na de zomer van 2014 verhuisd naar de Lambertusstraat. De kinderen hoeven maar één straat over te steken en ze zijn al in de tuin. Een ideale plek om in de praktijk te leren hoe iets groeit, bloeit en smaakt!
Deze moestuin is uniek in gemeente Etten-Leur. Het biedt de buurtbewoners een kans om bij te dragen aan een beter leefklimaat in de wijk. De tuin heeft een open karakter. Iedereen is welkom en mag mee helpen. Inmiddels is er een vaste groep van vier vrijwilligers en is de tuin een groene oase geworden middenin de wijk.
Ouderen die de kennis hebben in moestuinieren dragen zo hun kennis over aan leerkrachten en kinderen. Zo kunnen jong en oud elkaar ontmoeten.

Permalink Gallery

Samentuin D’n Ekker, leer- en beleefmoestuin Oisterwijk

Samentuin D’n Ekker, leer- en beleefmoestuin Oisterwijk

, ,

D’n Ekker, leer- en beleefmoestuin – Oisterwijk

Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk
Locatie: Op stukje weiland van boer Jeff en Rob Denissen aan de rand van Heukelom
Samenwerking: Chowa Tuincoaching, KrachtigBuiten, buurtbewoners, Biodiversiteits-team Oisterwijk, basisonderwijs en kinderopvang
Ontwerp: Chowa Tuincoaching in nauwe samenwerking met vrijwilligers
Uitvoering: Vrijwilligers onder begeleiding van Chowa Tuincoaching en KrachtigBuiten
Periode: Februari 2014 – heden

 

In nieuwbouwwijk Pannenschuur Buiten worden buurtbewoners uitgenodigd om samen met Chowa Tuincoaching en KrachtigBuiten plannen te maken voor een openbare moestuin. Buurman en tevens agrariër boer Denissen van de Piet van Meintjes Hoeve vond dit een geweldig initiatief en stelde een deel van zijn koeienweide ter beschikking om daar te starten. In maart zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan met het afplaggen van de grasmat voor het gereed maken van een aantal mini-moestuintjes volgens het ontwerp van Adry Hoeven van Chowa Tuincoaching. Basisscholen en kinderopvang werden ook uitgenodigd om mee te doen. Dankzij een subsidie van MIGO, maatschappelijk innovatiefonds in gemeente Oisterwijk, kunnen meer plannen gerealiseerd worden. Maar ook zal een deel hiervan ingezet worden om de scholen en kinderopvang meer te betrekken bij de buurtmoestuin. Het blijkt dat kinderen erg geïnteresseerd zijn in hun eigen geplante aardbeiplantje. KrachtigBuiten gaat in samenwerking met Chowa Tuincoaching een structureel plan maken voor het komend moestuin seizoen en zo de scholen meer betrekken bij de werkzaamheden in de buurtmoestuin.