Permalink Gallery

Tijdelijke natuurspeelplek in St. Maartensdijk

Tijdelijke natuurspeelplek in St. Maartensdijk

, , , ,

Tijdelijke speelplek in St. Maartensdijk

Opdrachtgever: Dorpstafel St. Maartensdijk en Scherpenisse
Gebruikers: Voor alle kinderen uit de buurt, 4-14 jaar
Resultaat Een natuurspeelplaats op een braakliggend terrein. Met een pomp en watergoot en wadi’s. Zo avontuurlijk mogelijk en ook gezellig enkele boomstambankjes voor de ouderen.
Samenwerking: Na een presentatie over natuurlijk spelen heeft woningbouwcoorperatie Stadlander een budget toegezegd om de leefbaarheid in dit dorp te kunnen vergroten. De dorpstafel heeft hier hard voor gelobbyd en KrachtigBuiten ingeschakeld voor advies. Samen met BLT Advies heeft zij het ontwerp gemaakt voor twee locatie in het dorp. Uiteindelijk is de Koningin Julianastraat verkozen voor deze speelplek en is op Koningsdag 2018 geopend.
Realisatie en uitvoering: BTL Bruinisse en Loonbedrijf Klaassen hebben de speelaanleidingen gemaakt en de speelplek samen aangelegd.
Periode 18 april 2016 was de eerste bewonersbijeenkomst. In maart/april is de speelplek aangelegd en geopend op Koningsdag 27 april 2018. Een traject van twee jaar met ups en downs. Maar nu mag er gespeeld worden!

Op maandagavond 18 april 2016 werden buurtbewoners door de dorpstafel uitgenodigd voor een bijeenkomst m.b.t. twee braakliggende lege plekken ten gevolg van sloop woningen in de wijk. Betrokken partijen waren Stadlander, KNHM, gemeente Tholen, IVN Zeeland en KrachtigBuiten. Na een lange periode van overleg en uitwisseling met verschillende partijen en een beschikbaar gesteld budget van Stadlander heeft KrachtigBuiten samen met BTL Advies een ontwerp gemaakt voor de lege plek aan de Jacoba van Beierenstraat en Koningin Julianastraat gemaakt. Uiteindelijk is er voor de Koningin Julianastraat gekozen. Inrichtingselementen als een waterpomp, goot en wadi, hoogte verschillen, fruitbomen, gebruik van boomstammen in een parcours en voor banken en een grasvlakte met kruidenmengsels.

Op 21 maart 2018 zou de speelplek worden geopend. Een heel draaiboek rondom het begin van de lente werd gemaakt. Helaas heeft het weer niet meegezeten en is uiteindelijk keihard in april gewerkt om de speelplek op Koningsdag 2018 te openen.

In BNDeStem een mooi artikel en een mooie filmpje van de Eendrachtsbode met waterpret

 

Permalink Gallery

Natuurspeelplaats Buutenplaets

Natuurspeelplaats Buutenplaets

, ,

Natuurspeelplaats De Buutenplaets

Opdrachtgever: Stichting Buutenplaets
Locatie: Galathese Haven bij Paviljoen Sluishaven in Ooltgensplaat
Samenwerking: AMK Buitenruimtes, IMAR (Imar en Mieke Kleijburg), BTL Advies en Realisatie Bruinisse, Gemeente Goeree-Overflakkee, Hans Bal voormalig uitbater Paviljoen Sluishaven
Ontwerp KrachtigBuiten ism BTL Advies (Richard Hereijgers)
Initiatiefnemers: Wim Noordzij, Hans Bal en Petra Wevers
Periode: september 2015-augustus 2017

 

Tijdens een congres van Waterpoort meerde we aan met de Waterpoort pont in de Galathese haven. Een prachtige locatie aan het Volkerakmeer, waar Hans Bal het Paviljoen Sluishaven runde. Het idee van een natuurspeelplaats in de schapenweide onderaan de dijk was snel bedacht. Samen met Wim Noordzij zijn we plannen gaan maken.

In het voorjaar van 2016 heb ik de eerste presentatie gegeven van alle plannen voor deze prachtige plek.

Het vergunning traject was wel een lastige, omdat deze locatie binnen een waterkeringsgebied lag. Met professionele ondersteuning van BTL Advies en ondersteuning van de gemeente Goeree-Overflakkee was uiteindelijk de vergunning omstreeks januari 2017 rond.

Ook kregen we subsidie van de gemeente, ING en van Veero (Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatievoorzieningen). Met gesponsorde materialen heeft Imar Kleijburg vele bedrijven gevonden die belangeloos ook op een aantal zaterdagen kwamen helpen. Op 6 mei , na een voorbereiding van ca 1,5 jaar zijn we uiteindelijk van start gegaan.

 

De natuurspeelplaats is op 1 augustus 2017 feestelijk geopend. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt schoot een pijl mooi in de roos. Stichting Buutenplaets gaat deze nieuwe natuurspeelplaats beheren. Op woensdag/zaterdag en zondag zal er toezicht zijn door beheerder Frank. Er is inmiddels ook een samenwerking met Outdoor Westvoorne/Grevelingen die vanaf 1 augustus instuifmiddagen gaat aanbieden, zoals kruisboogschieten, bamboebouwen, waterleiding bouwen, Lowrope-parcours en ook Buutenwater-activiteiten zoals kiten en raften.

Zie foto’s en artikelen van Goeree-Overflakkee nieuws op de website en de facebookpagina.

 

 

 

Permalink Gallery

‘n Kleine Speeldernis in de Moerdijkse polders

‘n Kleine Speeldernis in de Moerdijkse polders

, ,

‘n Kleine Speeldernis in de Moerdijkse polders – gaat helaas niet door!

Speeldernis Vormtaal

Opdrachtgever: IVN Etten-Leur e.o. Afdeling Moerdijkse Polders
Locatie: Op het akkerland van boerin de Lint bij start van Boerenwandelpad “Merenspolders”
Samenwerking: Buurtbewoners woonwijk Molengors, IVN jeugdwerkgroep, Scouting Zevenbergen, Hoveniersbedrijf Ben de Kok, MEC Kinderboerderij Dierenploeg en basisonderwijs in Zevenbergen.
Initiatief: KrachtigBuiten
Uitvoering: Buurtbewoners jong & oud met inzet Hoveniersbedrijf Ben de Kok.
Periode: Start Maart 2015

 

Plannen werden gemaakt! Begroting was sluitend. Maar helaas hebben een aantal buurtbewoners zich verenigd en hebben deze mooie plannen tegen gehouden. Zij waren bang voor overlast en drukte en vreesden dat ze hun vrije uitzicht kwijt zouden raken. Dit gaf zoveel spanning dat de werkgroep samen met grond eigenaresse besloten hebben dit plan te beëindigen! HELAAS!

Dit was het plan:

Samen met buurtbewoners, waaronder een aantal basisschoolkinderen, wordt een ontwerp gemaakt voor dit braakliggend terrein. Het realiseren van een uitdagende natuurspeelplek voor de buurtkinderen van 8 tot 14 jaar ingericht met de materialen die de natuur ons geeft, zoals houtsnippers, wilgentenen en boomstammetjes. Een plek waar ze de natuur van de Moerdijkse polders kunnen beleven en kunnen ontdekken wat de natuur allemaal te bieden heeft. Natuur- en milieueducatie wordt door vrijwillige natuurgidsen aangeboden, ontvangstruimte is dit buiten leslokaal met als thema’s de leefomgeving van de huiszwaluw, de ecologische verbindingszone en de voedselproductie in deze streek en het boerenleven.

Een aantal plaatselijke ondernemers hebben al een toezegging gedaan voor een financiële bijdrage en gemeente Moerdijk omarmt dit burgerinitiatief en ondersteunt waar nodig. De werkgroep staat te popelen om aan de slag te gaan!

Op 22 april zal de eerste bewonersbijeenkomst plaatsvinden. Hierbij de uitnodiging-v2.

Ook de Groenste stad van Nederland-Entente Florale heeft de Speeldernis geselecteerd voor Groen Ondernemen-Groen Doen.

folder KrachtigBuiten ‘n Kleine Speeldernis in Moerdijkse polders 29 maart 2015