Permalink Gallery

Groententuin Noordstraat

Groententuin Noordstraat

,

Moestuinbakken in openbare tuin Noordstraat

Opdrachtgever: Wijk Overleg Platform Besoyen en Centrum
Locatie: Groenstrook Noordstraat
Samenwerking: Casade, WOP, GGz Breburg, buurtbewoners en Gemeente Waalwijk
Initiatief Wijk Overleg Platform Besoyen en Centrum: KrachtigBuiten in nauwe samenwerking met Ben de Jongste
Uitvoering: Buurtbewoners jong & oud
Periode: Maart 2014

 

Een groentetuin voor alle buurtbewoners van de Noordstraat in Waalwijk. Buurtbewoners kunnen aan de slag met het aanplanten van moestuinbakken. De groentetuin is nvoor jong & oud.
Het grasveld wordt voor een deel ingericht als gezamenlijke moestuin, waar iedereen aan bijdraagt. De groentebakken werden als bouwpakket aangeleverd met medewerking van de afdeling houtbewerking van Stichting Prisma. Het is een ontmoetingsplek voor de buurt waarbij het ontmoeten zeker zo belangrijk is als een kropje sla uit eigen tuin.

Permalink Gallery

Eetbaar buurtpark: DE-Toltuin

Eetbaar buurtpark: DE-Toltuin

,

Eetbaar buurtpark: “DE-Toltuin” in Roosendaal Icoonproject 2014 van GroenDichterbij!! Zie filmpje DE-Toltuin

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal
Locatie: Woonwijk Tolberg
Samenwerking: Buurtbewoners, basisonderwijs,  kinderopvang en zorg
Ontwerp: Gemeente Roosendaal en betrokkenen
Uitvoering: Gemeente Roosendaal en buurtbewoners
Periode: Voorjaar 2012 – heden

 

Het terrein wat al lange jaren braak lag, is omgetoverd tot een groene ‘eetbare’ ontmoetingsplek voor jong en oud. In november 2013 werd DE-Toltuin uitgeroepen tot Icoonproject Groen Dichterbij van Noord-Brabant 2014. De vakjury was vol lof: DE-Toltuin is een buurtpark waar educatie en speelplezier hand in hand gaan. KrachtigBuiten heeft dit initiatief opgepakt in gemeente Roosendaal. Met weinig middelen en veel vrijwillige inzet is er al heel wat gerealiseerd. Dit Icoonproject dient als voorbeeld hoe buurtbewoners zelf aan de slag kunnen gaan met groen in hun wijk. DE-Toltuin waar speelnatuur en moestuinieren goed samen gaan.

Het braakliggende terrein direct naast het kindercentrum “Dino” midden in de woonwijk Tolberg lag er troosteloos bij. Bouwplannen werden verschoven en de wijk verpauperde. Voor de buurtbewoners was het terrein een doorn in het oog. KrachtigBuiten zag dit als de ideale plek voor speelnatuur en natuur- en milieueducatie. De gemeente Roosendaal had wel oren voor dit buurtinitiatief. Ideeën vanuit de werkgroep sloten perfect aan bij zijn groenbeheervisie en inzet op biodiversiteit en ecologische verbindingszones. Voor de gemeente stond wel vast dat dit burgerinitiatief draagkracht had in de buurt. De gemeente zou helpen bij aanleg en de ambtelijke ondersteuning. Maar het echte werk moest gedaan worden door de kinderopvang, onderwijs en de buurt.

DE-Toltuin heeft veel teweeg gebracht voor de buurt. Speelruimte voor de kinderopvang is vergroot en het biedt natuur- en milieueducatie voor alle kinderen in de wijk. Deze ontmoetingsplek heeft de buurtbewoners dichterbij elkaar gebracht. De leefbaarheid en de sociale cohesie zijn sterk verbeterd. Het biedt zelfs een positieve constructieve vrijetijdsbesteding voor de vrijwilligers. Er is meer sociale controle en overlast van hangjongeren en zwerfafval is verdwenen. Het is nu een fijne plek om te wonen. Een mooie groene plek waar nu veel meer leven in de brouwerij is. De opbrengst van de moestuin gaat gaat naar de voedselbank en een samenwerking met zorginstelling Sterrenbos met bijvoorbeeld de mozaiekbank. Kinderen spelen nu écht ouderen brengen hun kennis over hoe iets groeit, bloeit en smaakt aan de jongeren!

DE-Jungle is de naam voor de natuurspeelplaats die de kinderen zelf hebben bedacht. DE- staat voor de voorletters van alle straten in deze DE-bergen. DE-Jungle is ingericht met natuurlijke materialen zoals wilgentenen wigwams, houtsnipperpaden, het ijzeren hekwerk van het kindercentrum is bedekt met bamboe. In het midden van DE-Jungle ligt een wadi, een klimboom met daaromheen een klimparcours van boomstammen, een bloemenweide, een waterpomp en een blote voetenpad. De nabijgelegen scholen betrekken samen met de kinderopvang deze eetbare tuin met hun natuur- en milieuactiviteiten om kinderen meer respect voor hun groen omgeving bij te brengen. DE-Mast is de ontmoetingscirkel  binnen de buurtmoestuin. De naam DE-Mast komt van de straat waaraan DE-Toltuin ligt in de straat Damastberg. Er worden verschillende activiteiten en workshops in DE-Toltuin georganiseerd: de maandelijkse schoffel- en wiedochtenden, de DE-burendag, het winterfestijn en de grote Opruimshow zijn terug te vinden op:

www.facebook.com/Toltuin

Artikel over educatief buurtpark DE-Toltuin

Ook DE-Toltuin is geselecteerd door Entente Florale Groen ondernemen-Groen doen. 

DE-Toltuin is genomineerd voor Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen in 2018.

DE-Toltuin bestaat in maart 2018 5 jaar en heeft nu ook een eigen website.

Permalink Gallery

Samentuin Van Gogh – Etten-Leur

Samentuin Van Gogh – Etten-Leur

, ,

Samentuin Van Gogh – Etten-LeurIMG_3268

Opdrachtgever: Gemeente Etten-Leur
Locatie: Terrein van Amarant
Samenwerking: Amarant, kinderen en leerkrachten Basisschool Van Gogh, Wijkvereniging Centrum-Oost, wijkmanager van Gemeente Etten-Leur, KOEPEL NME, vrijwilligers van Volkstuinvereniging aan de Kokkestraat en buurtbewoners
Ontwerp: KrachtigBuiten in overleg met vrijwilligers
Uitvoering: Vrijwilligers
Periode: Maart 2014-Oktober 2014

 

Bij zorginstelling Amarant lag een verwaarloosde tuin op de hoek van de Anna van Berchemlaan en de Lambertusstraat. Wijkvereniging Centrum-Oost kwam met een voorstel om hier schooltuintjes en ’n openbare moestuin te starten voor wijk en school. Amarant heeft dat voorstel met open armen ontvangen en stelt hun tuin voor de eerste vijf jaar ter beschikking. KrachtigBuiten werd gevraagd om de vrijwilligers te ondersteunen bij de start hiervan.
Voorbereidende werkzaamheden begonnen, zoals het verwijderen van onkruid en kappen van bomen, het plaatsen van een nieuw hekwerk met brede poort en de grond werd opgehoogd en geëgaliseerd.
Samen met een werkgroep zijn er plannen gemaakt om de kinderen van de Vincent van Goghschool mee te laten werken aan de aanleg van deze moestuin. Plantjes werden op school opgekweekt in de klas en later uitgeplant in de moestuin. De school is na de zomer van 2014 verhuisd naar de Lambertusstraat. De kinderen hoeven maar één straat over te steken en ze zijn al in de tuin. Een ideale plek om in de praktijk te leren hoe iets groeit, bloeit en smaakt!
Deze moestuin is uniek in gemeente Etten-Leur. Het biedt de buurtbewoners een kans om bij te dragen aan een beter leefklimaat in de wijk. De tuin heeft een open karakter. Iedereen is welkom en mag mee helpen. Inmiddels is er een vaste groep van vier vrijwilligers en is de tuin een groene oase geworden middenin de wijk.
Ouderen die de kennis hebben in moestuinieren dragen zo hun kennis over aan leerkrachten en kinderen. Zo kunnen jong en oud elkaar ontmoeten.

Permalink Gallery

Samentuin D’n Ekker, leer- en beleefmoestuin Oisterwijk

Samentuin D’n Ekker, leer- en beleefmoestuin Oisterwijk

, ,

D’n Ekker, leer- en beleefmoestuin – Oisterwijk

Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk
Locatie: Op stukje weiland van boer Jeff en Rob Denissen aan de rand van Heukelom
Samenwerking: Chowa Tuincoaching, KrachtigBuiten, buurtbewoners, Biodiversiteits-team Oisterwijk, basisonderwijs en kinderopvang
Ontwerp: Chowa Tuincoaching in nauwe samenwerking met vrijwilligers
Uitvoering: Vrijwilligers onder begeleiding van Chowa Tuincoaching en KrachtigBuiten
Periode: Februari 2014 – heden

 

In nieuwbouwwijk Pannenschuur Buiten worden buurtbewoners uitgenodigd om samen met Chowa Tuincoaching en KrachtigBuiten plannen te maken voor een openbare moestuin. Buurman en tevens agrariër boer Denissen van de Piet van Meintjes Hoeve vond dit een geweldig initiatief en stelde een deel van zijn koeienweide ter beschikking om daar te starten. In maart zijn de vrijwilligers aan de slag gegaan met het afplaggen van de grasmat voor het gereed maken van een aantal mini-moestuintjes volgens het ontwerp van Adry Hoeven van Chowa Tuincoaching. Basisscholen en kinderopvang werden ook uitgenodigd om mee te doen. Dankzij een subsidie van MIGO, maatschappelijk innovatiefonds in gemeente Oisterwijk, kunnen meer plannen gerealiseerd worden. Maar ook zal een deel hiervan ingezet worden om de scholen en kinderopvang meer te betrekken bij de buurtmoestuin. Het blijkt dat kinderen erg geïnteresseerd zijn in hun eigen geplante aardbeiplantje. KrachtigBuiten gaat in samenwerking met Chowa Tuincoaching een structureel plan maken voor het komend moestuin seizoen en zo de scholen meer betrekken bij de werkzaamheden in de buurtmoestuin.