Permalink Gallery

Ontmoetingstuin Valkenhorst Safegroup

Ontmoetingstuin Valkenhorst Safegroup

 

Ontmoetingstuin Valkenhorst Safegroup

Opdrachtgever: Safegroup
Locatie: Blijf van mijn lijfhuis “Valkenhorst” te Breda
Resultaat Een ontmoetingstuin voor moeder en kind
Samenwerking: Ontwerp KrachtigBuiten in samenwerking met BTL Realisatie Roosendaal en werkgroep
Realisatie en uitvoering: Realisatie door BTL Realisatie ism Speelmaatje en met vrijwillige inzet van medewerkers van Safegroup en Driscoll’s
Mozaïektegels Workshop olv KrachtigBuiten en vrijwilligers van de Hobbyloods hebben kinderen zacht fruit gemaakt, refererend aan Driscoll’s
Periode: 2014 ontwerpfase, realisatie in 2015, opening mei 2015

 

 

Samen met een werkgroep zijn wensen en ideeën in kaart gebracht. BTL Realisatie heeft het ontwerp gemaakt.  Zie hier hun publicatie. Tijdens de Singelloop zijn gelden bij elkaar gelopen. Driscoll’s draagt een warm hart toe aan deze hulpverleningsorganisatie en wil zich maatschappelijk verbinden door zowel met financiële middelen maar ook fysieke inzet van eigen personeel, zodat dit realiteit kan worden.

In het ontwerp zijn een enorme eiken houten speelboom, een vogelnestschommel en hangmat van acacia robinia hout, en twee terrassen waarbij bloembakken en banken van oude trottoirtegels zijn gemetseld. Dit geheel door medewerkers van Safegroup, Driscoll’s (teelt en verkoop zacht fruit) en KrachtigBuiten. Uitvoering is inmiddels helemaal gerealiseerd en op 16 juni feestelijk geopend door de wethouder Patrick van Lunteren die een piñata door moest prikken waarin invulstrookjes zaten om een mooie naam te bedenken voor de nieuwe tuin. Een feestelijke dag in tijd van grote zorgen. De instelling moet het namelijk de komende jaren met veel minder geld doen. Dit is onder andere een gevolg van een nieuwe financiering van het rijk richting gemeenten voor hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld.

Een opvanghuis zoals Valkenhorst blijft echter nodig. Jaarlijks komen daar circa tachtig vrouwen en honderd kinderen terecht.

Volgens directeur Van Dooren wordt er in Valkenhorst alles aan gedaan om de vrouwen en kinderen hun trauma’s te kunnen laten verwerken. “Ze hebben een plek nodig om tot rust te komen. Daar draagt deze tuin zeker aan bij.”

Eerder heb ik hier al een speelruimte in gericht met de methodiek Kaleidscoop als rode draad.  Kinderen en personeel genieten hier elke dag van!

Projectenspread publicatie Buitenspelen 2 juni 2015

Artikel BNDeStem Valkenhorst is Breda blij met nieuwe tuin voor slachtoffers huiselijk geweld

Permalink Gallery

Groententuin Noordstraat

Groententuin Noordstraat

,

Moestuinbakken in openbare tuin Noordstraat

Opdrachtgever: Wijk Overleg Platform Besoyen en Centrum
Locatie: Groenstrook Noordstraat
Samenwerking: Casade, WOP, GGz Breburg, buurtbewoners en Gemeente Waalwijk
Initiatief Wijk Overleg Platform Besoyen en Centrum: KrachtigBuiten in nauwe samenwerking met Ben de Jongste
Uitvoering: Buurtbewoners jong & oud
Periode: Maart 2014

 

Een groentetuin voor alle buurtbewoners van de Noordstraat in Waalwijk. Buurtbewoners kunnen aan de slag met het aanplanten van moestuinbakken. De groentetuin is nvoor jong & oud.
Het grasveld wordt voor een deel ingericht als gezamenlijke moestuin, waar iedereen aan bijdraagt. De groentebakken werden als bouwpakket aangeleverd met medewerking van de afdeling houtbewerking van Stichting Prisma. Het is een ontmoetingsplek voor de buurt waarbij het ontmoeten zeker zo belangrijk is als een kropje sla uit eigen tuin.

Permalink Gallery

Dorpspark en dorpsbos Zegge met vogelvriendelijke palenwand

Dorpspark en dorpsbos Zegge met vogelvriendelijke palenwand

11182129_475094975982863_7262771831582604937_n (1)Dorpsbos en dorpspark Zegge met vogelvriendelijke palenwand

Opdrachtgever: Gemeente Rucphen
Locatie: Kloostertuin en schoolplein Mariadonk
Samenwerking: Gemeente Rucphen met werkgroep onderhoud Dorpspark Zegge, buurtbewoners, basisschool Mariadonk, KDV Kobergroep
Ontwerp Dorpsbos en dorpspark: KrachtigBuiten in samenwerking met Donkergroen
Uitvoering: Donkergroen
Periode: Voorjaar 2012

 

In 2009 is een dorpsontwikkelingsprogramma opgesteld, het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Programma) waar in samenspraak met bewoners van Zegge uitvoering aan is gegeven. Uit het IDOP-gelden zijn 15-tal projecten voortgevloeid en een van deze projecten omvat de aanpak van het groen in het dorp.
Er is een park gecreëerd achter de kerk en pastorie die enerzijds via een poort aan de Hoefstraat toegang heeft gekregen, anderzijds via een vrije inloop vanaf de Van den Wildenbergstraat. Zo vormt het park samen met het vernieuwde dorpplein een integraal en toegankelijk onderdeel van het dorpscentrum. Daarin staan 3 markante punten, te weten de Heilig Maria Boodschap kerk, de pastorie en de kapel.

Als beleidsmedewerkster binnen de kinderopvang zag ik een kans om hier zowel het schoolplein en buitenruimte van het kinderdagverblijf ook natuurlijk in te richten. Met een ontwerp van Donker groen en BTL Realisatie is hier een samenhangend geheel gerealiseerd. Tussen het schoolplein en het dorpspark is een stammenwand gerealiseerd met hulp van directeur Ad van Elsten, en de onderhoudswerkgroep van de pastorietuin en het dorpspark wat versierd werd met vogelhuisjes, vlinderkasten insectenhotelletjes en een prachtige uil (naar ‘n idee van één van de basisschoolkinderen). Het schoolplein zal nog vogelvriendelijke beplanting gaan krijgen.

Ook het dorpsbos heeft een opknapbeurt achter de rug. Veel hoge stakerige bomen zijn verwijderd en dit zal in de toekomst worden voortgezet zodat er meer afwisselende begroeiing ontstaat. In het bos zijn vogel- en insectenhotelletjes opgehangen. Er zijn leerzame informatiepanelen geplaatst die jong en oud bekend maakt met de in de omgeving voorkomende flora en fauna. Ook zijn speeltoestellen geplaatst om de spelende jeugd enthousiast te maken voor dit kleine mooie stukje natuur. Het bos is toegankelijk via de Kapeltuin even buiten Zegge, en via de Frederik van Eedenstraat over een wandelpad.

Meer info zie www.dorpsparkzegge.nl en www.facebook.com/dorpsparkendorpsbosZegge