Permalink Gallery

Fietsen voor m’n eten/ ‘n Bietje gezond

Fietsen voor m’n eten/ ‘n Bietje gezond

,

Hieronder een van de resultaten na het inventariseren van verkoopstalletjes streekproducten.

Drie nieuwe polderroutes in Moerdijk:

Met passie voor onze streek en de liefde voor streekproducten werkten we de afgelopen maanden aan drie nieuwe polderroutes: de Ruigenhilse, de Oude Appelaarse en de Bloemendaalse polderroute. Elke fietsroute verbindt diverse streekwinkels en andere toffe locaties aan elkaar. Daar zijn wij maar wat trots op!

Samen met Petra Wevers van KrachtigBuiten en ZLTO Moerdijk verbonden we diverse ondernemers aan elkaar tot in de routes. Elke routenaam verwijst naar de (vroegere) polder waardoor de route loopt en is bedacht door de winnaar van de naamprijsvraag via de Facebookpagina van VVV Moerdijk.

Meer hierover zie deze publicaties:

Publicatie VVV Moerdijk

Publicatie in de Moerdijkse Bode 28 juli 2020

 

Permalink Gallery

Tijdelijke natuurspeelplek in St. Maartensdijk

Tijdelijke natuurspeelplek in St. Maartensdijk

, , , ,

Tijdelijke speelplek in St. Maartensdijk

Opdrachtgever: Dorpstafel St. Maartensdijk en Scherpenisse
Gebruikers: Voor alle kinderen uit de buurt, 4-14 jaar
Resultaat Een natuurspeelplaats op een braakliggend terrein. Met een pomp en watergoot en wadi’s. Zo avontuurlijk mogelijk en ook gezellig enkele boomstambankjes voor de ouderen.
Samenwerking: Na een presentatie over natuurlijk spelen heeft woningbouwcoorperatie Stadlander een budget toegezegd om de leefbaarheid in dit dorp te kunnen vergroten. De dorpstafel heeft hier hard voor gelobbyd en KrachtigBuiten ingeschakeld voor advies. Samen met BLT Advies heeft zij het ontwerp gemaakt voor twee locatie in het dorp. Uiteindelijk is de Koningin Julianastraat verkozen voor deze speelplek en is op Koningsdag 2018 geopend.
Realisatie en uitvoering: BTL Bruinisse en Loonbedrijf Klaassen hebben de speelaanleidingen gemaakt en de speelplek samen aangelegd.
Periode 18 april 2016 was de eerste bewonersbijeenkomst. In maart/april is de speelplek aangelegd en geopend op Koningsdag 27 april 2018. Een traject van twee jaar met ups en downs. Maar nu mag er gespeeld worden!

Op maandagavond 18 april 2016 werden buurtbewoners door de dorpstafel uitgenodigd voor een bijeenkomst m.b.t. twee braakliggende lege plekken ten gevolg van sloop woningen in de wijk. Betrokken partijen waren Stadlander, KNHM, gemeente Tholen, IVN Zeeland en KrachtigBuiten. Na een lange periode van overleg en uitwisseling met verschillende partijen en een beschikbaar gesteld budget van Stadlander heeft KrachtigBuiten samen met BTL Advies een ontwerp gemaakt voor de lege plek aan de Jacoba van Beierenstraat en Koningin Julianastraat gemaakt. Uiteindelijk is er voor de Koningin Julianastraat gekozen. Inrichtingselementen als een waterpomp, goot en wadi, hoogte verschillen, fruitbomen, gebruik van boomstammen in een parcours en voor banken en een grasvlakte met kruidenmengsels.

Op 21 maart 2018 zou de speelplek worden geopend. Een heel draaiboek rondom het begin van de lente werd gemaakt. Helaas heeft het weer niet meegezeten en is uiteindelijk keihard in april gewerkt om de speelplek op Koningsdag 2018 te openen.

In BNDeStem een mooi artikel en een mooie filmpje van de Eendrachtsbode met waterpret

 

Permalink Gallery

Speeltuin bij Hockeyclub Zevenbergen

Speeltuin bij Hockeyclub Zevenbergen

Speeltuin bij Hockeyclub Zevenbergen

Opdrachtgever: Hockeyclub Zevenbergen
Gebruikers: Voor alle kinderen van en leden van HCZ
Resultaat Tijdens een partijtje hockey kunnen kinderen ook gewoon lekker spelen
Samenwerking: Samen met een werkgroep van HCZ hebben we een plan gemaakt.
Realisatie en uitvoering: Speelmaatje heeft de toestellen geleverd en geplaatst en Shell Moerdijk heeft een mooi bedrag gesponsord.
Periode Onderzoek- en ontwikkelfase voorjaar 2014. Realisatie najaar 2017.

Met een werkgroep van de hockeyclub zijn we op zoek gegaan naar mogelijkheden om een speelplek te realiseren. De groenstrook van de gemeente gaf deze ruimte. De hockeyclub heeft in goed gesprek met de gemeente wat extra ruimte gekregen om een speelplek aan te leggen en het terras uit te breiden. De containers werden verplaatst, het hekwerk werd vernieuwd en verplaatst. De heesters en struiken zijn verwijderd, het terras is uitgebreid en er is gras ingezaaid. In 2017 kwam er een positief bericht van Shell Moerdijk. Zij wilde de speeltuin sponsoren. Samen met de nieuwe voorzitter Guus Govaert hebben we een voorstel naar het bestuur gedaan. Eind oktober heeft Speelmaatje de Bosbengel (speelhuisje met glijbaan), hout voor de zandbak en een rouwlabyrint geleverd en geplaatst.

Permalink Gallery

Foodfestijn ‘n Bietje Koekoek 25/26 maart 2017

Foodfestijn ‘n Bietje Koekoek 25/26 maart 2017

, ,

Foodfestijn ‘n Bietje Koekoek – 25/26 maart 2017 en 16/17 juni 2018

Initiatief: Petra Wevers
Locatie: Oude Suikerfabriek Ketelhuis en Pulphal Zevenbergen
Samenwerking: ZLTO-Moerdijk, Beers & Brickworks, Gemeente Moerdijk, Projectontwikkelaar Koekoek2, Waterpoort Jaar van de Biet en verschillende ondernemers en verenigingen
Conceptontwikkeling: KrachtigBuiten en Beers & Brickworks
Coördinatie: Petra Wevers met meer rechterhanden Monique van der Made, Anneke Zoon, Ingeborg Boutens en Kariene van Steenoven
Periode: Idee is gelanceerd juni 2017, conceptontwikkeling en organisatie vanaf 1 november 2016, realisatie 24/25/26 maart 2017

 

In juni 2016 ontstond het idee om een plattelandsbrunch te organiseren waar met name de jeugd onze doelgroep was. Doel van de brunch was de suikerfabriek te laten beleven en herbeleven. De gebiedsvisie Koekoek2, omtrent de suikerfabriek, moest worden vastgesteld. Realisatie van die plannen kunnen wel 20/30 jaar duren. Wij allen zijn dan bejaard, stelde ik. We moeten juist onze kinderen aan tafel krijgen om mee te denken hoe dit terrein in te vullen. Het idee werd omarmt.

Na de herfstvakantie heb ik, initiatiefneemster, een voorstel ingediend en ben ik op zoek gegaan naar een vereniging die de meeste raakvlakken heeft met dit thema. ‘n Foodfestijn waar burgers en agrariërs bij elkaar komen, waar verborgen verhalen van de suikerfabriek en industrie met jongeren gedeeld kunnen worden. Het thema (suiker)biet(je) past mooi in de plannen van Waterpoort Werkt en de SuikerUnie. 2017 is immers het jaar van de biet! En om jonge kinderen en ouders te betrekken is het weekend aansluitend aan de Nationale Pannenkoekdag gekoppeld.

Samen met Kariene van Steenoven (horeca styliste) hebben we een concept ontwikkeld en verder uitgewerkt. Met contrasten als: ‘n Bietje Normaal, ‘n Bietje Gek, ‘n Bietje Stil, ‘n Bietje Lawaai, ‘n Bietje van Nu, ‘n Bietje van Toen, ‘n Bietje Food, ‘n Bietje Zoet, ‘n Bietje Uiten en ‘n Bietje Buiten.

Samen met ondernemers, verenigingen en inwoners van gemeente Moerdijk hebben we de schouders hieronder gezet en zonder budget heeft ieder zich hier met enthousiasme aan verbonden en belangeloos voor ingezet. Met dank aan vele subsidies en sponsors hebben we samen een ontzettend mooi evenement neergezet met wel (geschat) 5000 bezoekers.

Publicatie 21 maart 2017 BN/DeStem

Publicatie 26 maart 2017 BN/DeStem

Publicatie 26 maart Moerdijkse Bode

Publicatie 8 februari 2019 BN/DeStem

Publicatie 22 mei 2019 BN/DeStem

 

50-dingenDOEdag Fort Sabina 1e x
Permalink Met wethouder Jaap KampGallery

Natuurlijke speelplek zonder drempels in Bredase Sonsbeeckpark

Natuurlijke speelplek zonder drempels in Bredase Sonsbeeckpark

,

img_7635

Natuurlijke speelplek zonder drempels in Bredase Sonsbeeckpark

 

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Locatie: Sonsbeeckpark Breda achter kinderopvang Devi
Participatie: Kinderopvang en Stichting Devi, Speeltuinbende, buurtbewoners IAMSonsbeeck en Wijkraad Boeimeer en gemeente Breda
Ontwerp KrachtigBuiten ism BTL Advies (Richard Hereijgers en Pim LageVenterink)
Procesbegeleiding: Petra Wevers
Realisatie: Acacia Robinia Wagenberg en BTL Realisatie Roosendaal ism vrijwilligers

Initiatiefneemster Fleur Haxelmans had een droom: een natuurspeelplek voor kinderen met en zonder beperking. SAMEN spelen in je eigen buurt. Gemeente Breda omarmde dit idee. In gesprek met Ilse van der Put en Springzaad kreeg KrachtigBuiten de opdracht samen met de buurt, medewerkers kinderopvang een ontwerp te maken. Op Paaszaterdag hebben we samen met verschillende partijen een lijst met wensen en eisen geformuleerd. Wie deden allemaal mee? Kinderen en ouders van de Speeltuinbende obv Ilse van der Put, medewerkers en kinderen van Stichting Mees, buurtbewoners en IAMSonsbeeck (parkdeal) en anderen geïnteresseerden. Met deze lijst heeft Petra Wevers samen met Richard Hereijgers van BTL Advies een schetsontwerp gemaakt. Uiteindelijk zijn er keuzes gemaakt en is Acacia Robinia en BTL Realisatie die het plan gaan uitvoeren. Op zaterdag 29 november gaan we van start met hulp van vrijwilligers. Stichting Devi is een Crowdfundingactie gestart om ook voldoende middelen binnen te halen voor de inrichting van de buitenruimte van kinderopvang en koffiecafe Devi. Laten we hopen dat Fleur haar droom snel kan realiseren.

Publicatie Groenste stad
Publicatie in Breda Vandaag

Filmpje Chatime Spelen en de Speeltuinbende

Filmopname Holland van Boven

 

Permalink Gallery

Handleiding Alle kinderboerderijen Klimaatbestendig & Waterbewust

Handleiding Alle kinderboerderijen Klimaatbestendig & Waterbewust

,

Handleiding Alle kinderboerderijen Klimaatbestendig & Waterbewust

Opdrachtgever: Watercoalitie (ministerie van Infrastructuur en Milieu), kennisprogramma DuurzaamDoor en Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
Locatie: Kinderboerderij en MEC De Dierenploeg
Samenwerking: GDO, Atelier GroenBlauw, ZLTO, waterschap Brabantse Delta, Technasium Marklandcollege, gemeente Moerdijk, Energiek Moerdijk, Waterpoort en KrachtigBuiten
Ontwerp Atelier GroenBlauw e.a.
Coördinatie: Anneke van Veen GDO
Periode: 2016, uitreiking april/mei 2016

 

Een kleurrijke, praktische handleiding gemaakt voor kinderboerderijen en NME centra. Vol tips om te werken aan en leren van duurzame oplossingen gemakkelijker te maken, een vrolijk avontuur.

Klimaatbestendig en waterbewust, het lijken grote woorden, maar het is de kunst het klein en begrijpelijk te houden. Met een gids voor NME centra en kinderboerderijen en anderen om waterbeheer rond straat, huis en school leuker en groener te maken, gaan we dat doen. Door groot en klein te combineren laten we aan de omgeving zien waar de kracht van het alledaagse zit. Waarbij overheden samen werken met actieve burgers, met scholen, met vrijwilligers, met ondernemers. Samen werken aan een nieuw soort didactiek voor de publieke gemeenschap.

We hopen dat dit doorwerkt thuis, op scholen en in bedrijven. Verstandig waterbeheer, een groener buurt, gezond eten en netjes omgaan met afval horen bij elkaar. Deze handreiking laat zien dat het kan en dat het leuk is.

UITNODIGING Presentatie Handreiking Alle kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust

Persbericht Mei 2016

Permalink Gallery

Natuurspeeltuin vluchtelingenopvang Heumensoord

Natuurspeeltuin vluchtelingenopvang Heumensoord

,

Natuurspeelplek vluchtelingenopvang Heumensoord

Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Locatie: Heumensoord Nijmegen
Samenwerking: Springzaad, Wilde Weelde, BTL, Natuurmonumenten, aannemer André Weijers, COA, gemeente Nijmegen
Ontwerp Schetsontwerp Sigrun Lobst, maar met alle andere speelnatuurspecialisten verder aangevuld.
Coördinatie: Sigrun Lobst en Petra Wevers
Periode: 5 weken november/december 2015

 

Natuurmonumenten is gebiedseigenaar en enkele medewerkers hebben het initiatief genomen voor deze natuurspeelplek. Zij organiseerden een geldinzamelingsactie onder de medewerkers en vrijwilligers van de organisatie. Dit geld werd gebruikt voor materialen en ook is hout uit eigen bos gebruikt. Sigrun Lobst heeft een schetsontwerp gemaakt. Daarna heeft ze een oproep gedaan binnen het netwerk van Wilde Weelde en Springzaad. Ik heb toen aangeboden om haar bij de coördinatie te helpen. Uiteindelijk waren dit vijf weken van intensieve samenwerking. Met hulp van andere speelnatuurspecialisten die zich geheel belangenloos hebben ingezet is een prachtige natuurspeelplek het resultaat. Met een prachtige metallofoon (een reusachtige xylofoon van grote palen en klankstaven), een klim- en klauterparcours, een fietscrossbaantje, zandspeelplek, een speelheuvel met rioolpijp en glijbaan, een zeskantige schommel, boomhuttenplek en zitelementen van boomstammen voor de vluchtelingen.

Een openbare speelplek die op zondag 13 december met een speelmiddag is geopend. Met de onthulling van het informatiebord, waarop alle speelelementen zijn gevisualiseerd, werd de speelplek geopend. Om te zorgen dat alle aanwezigen de opening konden verstaan zorgde Ibrahim en Yasser voor de Arabische vertaling. Locatiemanager Lian van Driel van COA overhandigde daarnaast een bedankbord aan de initiatiefnemers van Natuurmonumenten namens alle kinderen van de vluchtelingenopvang.

Na het officiële gedeelte konden alle kinderen de speeltuin echt inwijden. Er werd muziek gemaakt, marshmallows en broodjes werden geroosterd en gegeten en kinderen trotseerden het touwenparcours. Er werd tot laat in de middag gespeeld, onder andere ook door een plaatselijke groep van de scouting die wekelijks activiteiten gaat aanbieden.

“We werden helemaal ondergedompeld in een warme golf van dankbare belangstelling, kinderen van alle leeftijden zijn gretig naar speelse persoonlijke ontmoetingen, waarbij ze hun groeiende woordenschat Nederlands kunnen inzetten. We hopen dat ons project veel navolging vindt op andere plekken in Nederland”. (Sigrun en Petra)

Mei 2016 is de natuurspeeltuin verhuisd naar een definitieve plek bij de zandverstuiving in Heumensoord. In nauwe samenwerking met BTL Advies, Bomert Beheer BV en aannemer André Weijers in opdracht van Natuurmonumenten.

Heumensoord 2.0

Persbericht website BTL

Nieuwsbericht website Springzaad

Nieuwsbrief Wilde Weelde

 

Permalink Klik op de afbeeldingGallery

Streekboek 50-dingen- gemeente Moerdijk

Streekboek 50-dingen- gemeente Moerdijk

,

Streekboek 50-dingenboek – gemeente Moerdijk

Opdrachtgever: Stichting Buitenmakelaar
Gebruikers: Voor alle basisscholen in Gemeente Moerdijk
Resultaat 50-dingen die je gedaan moet hebben voor je 12e weergegeven in een streekboek
Samenwerking: Stichting Buitenmakelaar, gemeente Moerdijk en het Marklandcollege
Realisatie en uitvoering: In samenwerking met leerlingen van het Markland en natuurverenigingen in beeld brengen welke locaties zich hiervoor lenen, zodat alle kinderen in gemeente Moerdijk deze 50-dingen (opgesteld door Britse Staatsbosbeheer) kunnen beleven
Periode Onderzoek- en ontwikkelfase najaar 2015-zomer 2016, Gereed schooljaar 2016-2017
 Uitgifte  Oktober 2016, net voor de herfstvakantie

Het 50-dingen-streekboek is gebaseerd op een concept ontwikkeld en uitgewerkt door Stichting Buitenmakelaar voor de gemeente Bunnik.  Geïnspireerd door de lijst van de Britse staatsbosbeheer ’50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-12e’ maken we een 50-dingen streekboek voor alle kernen in gemeente Moerdijk: volledig afgestemd op de buitenactiviteiten ‘om de hoek’ inclusief een omgevingskaart.

Doel is om zoveel mogelijk kinderen in gemeente Moerdijk naar buiten te krijgen en alle mooie en karakteristieke plekjes van gemeente Moerdijk te laten zien. In je eigen omgeving is zoveel te ontdekken! Denkend aan een appel plukken, slootje springen, een hut bouwen, kikkerdril vangen, huiszwaluwen spotten etc.

De 50-dingen gaan specifiek over de lokale situatie, dus gebruik makend van natuurgebieden/elementen in gemeente Moerdijk. Bijvoorbeeld de Appelzak in Moerdijk, de Banaan in Willemstad, Fort de Hel en Fort Sabina en het boerenwandelpad in Zevenbergen.

Deze natuurplekken worden in kaart gebracht in nauwe samenwerking met leerlingen van het Markland college. Een middelbare school waar kinderen uit de gemeente Moerdijk op school zitten, komend vanuit alle kernen.

Met dank aan de gemeente Moerdijk en verschillende ondernemers is het gelukt om 2000 boekjes te drukkern, zodat drie jaar lang alle kinderen van groep 3/4/5 dit gratis krijgen.

Op maandag 17 oktober was de kick-off bij Fort Sabina. Vijf basisscholen kwamen met 100 kids uit groep 3 de 50-dingen beleven. Met dank aan vele vrijwilligers is dit programma een succes geweest. Daarna hebben alle kinderen persoonlijk het boekje in ontvangst mogen nemen.

Dankzij een mooi bedrag van Rabobank W-B Noord is de vormgeving van het boekje aangepast. Op 1 november tijdens de ledenavond met gastspreker Andre Kuijpers werd een filmpje van deze 50-dingendag gepresenteerd.

Ook bijzonder, tijdens een werkbezoek van Sharon Dijksma uitgenodigd door PVDA Moerdijk kreeg zij na afloop van Mieke Pistorius het 50-dingenboekje . “Kom nog eens terug naar het mooie Moerdijk en ga met je kinderen de 50-dingen in de Moerdijkse polders beleven”. Ook dit is in een kort filmpje weergegeven.

Het boekje is op verschillende verkooppunten in bijna elke kern te koop. Ook via deze website is het boekje te bestellen.

In de week voor de herfstvakantie (9 okt. – 13 okt.) zijn we weer langs alle scholen gegaan om in groep 3 de boekjes uit te delen. Een mooie publicatie op Kijk op Moerdijk

Op donderdag 12 oktober hebben we weer een mooi 50-dingenprogramma gedraaid met vele vrijwilligers bij de Emmaus in Langeweg.

Zie meer info op www.50-dingen.nl

 

Luister hieronder het fragment:

Permalink Gallery

Kinderen met én zonder beperking spelen samen

Kinderen met én zonder beperking spelen samen

SAMEN spelen bij Stichting Mees en IKC Olympia, Breda

Opdrachtgever: Stichting Mees
Locatie: Brede school Olympia Breda
Resultaat Het schoolplein is aangepast, kinderen van Mees kunnen nu samen met basisschoolkinderen spelen.
Samenwerking: Ontwerp KrachtigBuiten in samenwerking met BTL Advies Oisterwijk. Advies van NSGK.
Realisatie en uitvoering: BTL Realisatie ism Speelmaatje en met verschillende bedrijven die Stichting Mees een warm hart toe dragen.
Periode 2014 ontwerpfase, realisatie in 2015, opening september 2015

 

 

“Als er nu een wedstrijd was tussen mij en de zon, wie het hardste stralen kon…dan denk ik dat ik won!”

Eindelijk feest! Het schoolplein bij Integraal Kindcentrum Olympia is geopend. Het initiatief van Stichting Mees om álle kinderen met én zonder beperking samen te kunnen laten spelen én genieten, is klaar!
Dankzij de inzet van diverse sponsoren en hulp van bedrijven hebben zij een unieke situatie kunnen creëren in Breda, in de Haagse Beemden!
Het nieuwe schoolplein is nu toegankelijk voor peuters, kinderen van de basisschool én voor de (meervoudig) gehandicapte kinderen van Stichting Mees. Met een speciale zandtafel waar ook kinderen met een rolstoel aan kunnen schuiven, een podium om op te chillen of om op te treden en een route van belevingspaden met een natuurlijke uitstraling is dit gerealiseerd.Dat moest gevierd worden! Een volgende wens is samen met de kinderen op vakantie gaan. Dat moet ook zeker gaan lukken!

Permalink Gallery

Groen schoolplein Kindcentrum Neerhof

Groen schoolplein Kindcentrum Neerhof

,

Groen schoolplein Kindcentrum NeerhofIMG_4702

Opdrachtgever: Stichting De Waarden
Locatie: Kindcentrum Neerhof
Samenwerking: KrachtigBuiten, Hoveniersbedrijf Giel van der Palen, Speelmaatje en architect ConixRDBM ism werkgroep
Ontwerp KrachtigBuiten met input van architectenbureau ConixRDBM
Uitvoering: Projectleiding KrachtigBuiten met Hoveniersbedrijf Giel van der Palen en Speelmaatje
Periode: 2013-2015

 

In opdracht van basisschool De Neerhof (Stichting de Waarden) en kindercentra De Roef heeft KrachtigBuiten een presentatie gegeven over natuurlijk spelen en groene schoolpleinen. In nauwe samenwerking met de werkgroep met leerkrachten en ouderraad is een advies uitgebracht over half- en verharding, hekwerk, fietsenstalling en toegangswegen. Architectenbureau ConixRDBM uit Antwerpen, heeft dit weergegeven in een digitale tekening. Aannemer Van Agtmaal heeft de bestrating, betonnen zandbakken en speelheuvels met tunnels geplaatst. Daarna is er een inrichtingsvoorstel gemaakt in nauwe samenwerking tussen KrachtigBuiten en Speelmaatje waarbij de keuze is gevallen op acacia-robinia speeltoestellen in een groene setting. In opdracht van woningbouwcorporatie Brabantse Waard is een beplantingsplan opgesteld door KrachtigBuiten die door Hoveniersbedrijf Giel van der Palen wordt uitgevoerd. In najaar 2015 zal dit gerealiseerd zijn.

Zevenbergen Neerhof Bovenbouw plattegrond 1 (2)

Zevenbergen Neerhof Bovenbouw klimtoren met glijbuizen 1

Zevenbergen Neerhof Bovenbouw Young Survival 1

Zevenbergen Neerhof Onderbouw 1

Zevenbergen Neerhof Onderbouw 2