50-dingenDOEdag Etten-Leur Turfvaart
Permalink 1e jaar 50-dingenDOEdag Etten-LeurGallery

Het 50 dingen boekje in Etten-Leur is klaar!

Het 50 dingen boekje in Etten-Leur is klaar!

Het 50-dingenboekje Etten-Leur is klaar!

Op maandag 14 mei hebben 71 kinderen van drie basisscholen de Springplank, de Vincent en de Leest deelgenomen aan het 50-dingenDOE programma bij paviljoen de Turfvaart.

Een mooie publicatie in BN/DeStem en de Etten-Leurse Bode.

De reacties van de meeste kinderen waren vrij unaniem: “Ik wist niet dat je buiten zulke leuke dingen kon doen!”

Permalink Gallery

Tijdelijke natuurspeelplek in St. Maartensdijk

Tijdelijke natuurspeelplek in St. Maartensdijk

, , , ,

Tijdelijke speelplek in St. Maartensdijk

Opdrachtgever: Dorpstafel St. Maartensdijk en Scherpenisse
Gebruikers: Voor alle kinderen uit de buurt, 4-14 jaar
Resultaat Een natuurspeelplaats op een braakliggend terrein. Met een pomp en watergoot en wadi’s. Zo avontuurlijk mogelijk en ook gezellig enkele boomstambankjes voor de ouderen.
Samenwerking: Na een presentatie over natuurlijk spelen heeft woningbouwcoorperatie Stadlander een budget toegezegd om de leefbaarheid in dit dorp te kunnen vergroten. De dorpstafel heeft hier hard voor gelobbyd en KrachtigBuiten ingeschakeld voor advies. Samen met BLT Advies heeft zij het ontwerp gemaakt voor twee locatie in het dorp. Uiteindelijk is de Koningin Julianastraat verkozen voor deze speelplek en is op Koningsdag 2018 geopend.
Realisatie en uitvoering: BTL Bruinisse en Loonbedrijf Klaassen hebben de speelaanleidingen gemaakt en de speelplek samen aangelegd.
Periode 18 april 2016 was de eerste bewonersbijeenkomst. In maart/april is de speelplek aangelegd en geopend op Koningsdag 27 april 2018. Een traject van twee jaar met ups en downs. Maar nu mag er gespeeld worden!

Op maandagavond 18 april 2016 werden buurtbewoners door de dorpstafel uitgenodigd voor een bijeenkomst m.b.t. twee braakliggende lege plekken ten gevolg van sloop woningen in de wijk. Betrokken partijen waren Stadlander, KNHM, gemeente Tholen, IVN Zeeland en KrachtigBuiten. Na een lange periode van overleg en uitwisseling met verschillende partijen en een beschikbaar gesteld budget van Stadlander heeft KrachtigBuiten samen met BTL Advies een ontwerp gemaakt voor de lege plek aan de Jacoba van Beierenstraat en Koningin Julianastraat gemaakt. Uiteindelijk is er voor de Koningin Julianastraat gekozen. Inrichtingselementen als een waterpomp, goot en wadi, hoogte verschillen, fruitbomen, gebruik van boomstammen in een parcours en voor banken en een grasvlakte met kruidenmengsels.

Op 21 maart 2018 zou de speelplek worden geopend. Een heel draaiboek rondom het begin van de lente werd gemaakt. Helaas heeft het weer niet meegezeten en is uiteindelijk keihard in april gewerkt om de speelplek op Koningsdag 2018 te openen.

In BNDeStem een mooi artikel en een mooie filmpje van de Eendrachtsbode met waterpret

 

Permalink Gallery

Natuurspeelplaats Buutenplaets

Natuurspeelplaats Buutenplaets

, ,

Natuurspeelplaats De Buutenplaets

Opdrachtgever: Stichting Buutenplaets
Locatie: Galathese Haven bij Paviljoen Sluishaven in Ooltgensplaat
Samenwerking: AMK Buitenruimtes, IMAR (Imar en Mieke Kleijburg), BTL Advies en Realisatie Bruinisse, Gemeente Goeree-Overflakkee, Hans Bal voormalig uitbater Paviljoen Sluishaven
Ontwerp KrachtigBuiten ism BTL Advies (Richard Hereijgers)
Initiatiefnemers: Wim Noordzij, Hans Bal en Petra Wevers
Periode: september 2015-augustus 2017

 

Tijdens een congres van Waterpoort meerde we aan met de Waterpoort pont in de Galathese haven. Een prachtige locatie aan het Volkerakmeer, waar Hans Bal het Paviljoen Sluishaven runde. Het idee van een natuurspeelplaats in de schapenweide onderaan de dijk was snel bedacht. Samen met Wim Noordzij zijn we plannen gaan maken.

In het voorjaar van 2016 heb ik de eerste presentatie gegeven van alle plannen voor deze prachtige plek.

Het vergunning traject was wel een lastige, omdat deze locatie binnen een waterkeringsgebied lag. Met professionele ondersteuning van BTL Advies en ondersteuning van de gemeente Goeree-Overflakkee was uiteindelijk de vergunning omstreeks januari 2017 rond.

Ook kregen we subsidie van de gemeente, ING en van Veero (Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatievoorzieningen). Met gesponsorde materialen heeft Imar Kleijburg vele bedrijven gevonden die belangeloos ook op een aantal zaterdagen kwamen helpen. Op 6 mei , na een voorbereiding van ca 1,5 jaar zijn we uiteindelijk van start gegaan.

 

De natuurspeelplaats is op 1 augustus 2017 feestelijk geopend. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt schoot een pijl mooi in de roos. Stichting Buutenplaets gaat deze nieuwe natuurspeelplaats beheren. Op woensdag/zaterdag en zondag zal er toezicht zijn door beheerder Frank. Er is inmiddels ook een samenwerking met Outdoor Westvoorne/Grevelingen die vanaf 1 augustus instuifmiddagen gaat aanbieden, zoals kruisboogschieten, bamboebouwen, waterleiding bouwen, Lowrope-parcours en ook Buutenwater-activiteiten zoals kiten en raften.

Zie foto’s en artikelen van Goeree-Overflakkee nieuws op de website en de facebookpagina.

 

 

 

Permalink Klik op de afbeeldingGallery

Streekboek 50-dingen- gemeente Moerdijk

Streekboek 50-dingen- gemeente Moerdijk

,

Streekboek 50-dingenboek – gemeente Moerdijk

Opdrachtgever: Stichting Buitenmakelaar
Gebruikers: Voor alle basisscholen in Gemeente Moerdijk
Resultaat 50-dingen die je gedaan moet hebben voor je 12e weergegeven in een streekboek
Samenwerking: Stichting Buitenmakelaar, gemeente Moerdijk en het Marklandcollege
Realisatie en uitvoering: In samenwerking met leerlingen van het Markland en natuurverenigingen in beeld brengen welke locaties zich hiervoor lenen, zodat alle kinderen in gemeente Moerdijk deze 50-dingen (opgesteld door Britse Staatsbosbeheer) kunnen beleven
Periode Onderzoek- en ontwikkelfase najaar 2015-zomer 2016, Gereed schooljaar 2016-2017
 Uitgifte  Oktober 2016, net voor de herfstvakantie

Het 50-dingen-streekboek is gebaseerd op een concept ontwikkeld en uitgewerkt door Stichting Buitenmakelaar voor de gemeente Bunnik.  Geïnspireerd door de lijst van de Britse staatsbosbeheer ’50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-12e’ maken we een 50-dingen streekboek voor alle kernen in gemeente Moerdijk: volledig afgestemd op de buitenactiviteiten ‘om de hoek’ inclusief een omgevingskaart.

Doel is om zoveel mogelijk kinderen in gemeente Moerdijk naar buiten te krijgen en alle mooie en karakteristieke plekjes van gemeente Moerdijk te laten zien. In je eigen omgeving is zoveel te ontdekken! Denkend aan een appel plukken, slootje springen, een hut bouwen, kikkerdril vangen, huiszwaluwen spotten etc.

De 50-dingen gaan specifiek over de lokale situatie, dus gebruik makend van natuurgebieden/elementen in gemeente Moerdijk. Bijvoorbeeld de Appelzak in Moerdijk, de Banaan in Willemstad, Fort de Hel en Fort Sabina en het boerenwandelpad in Zevenbergen.

Deze natuurplekken worden in kaart gebracht in nauwe samenwerking met leerlingen van het Markland college. Een middelbare school waar kinderen uit de gemeente Moerdijk op school zitten, komend vanuit alle kernen.

Met dank aan de gemeente Moerdijk en verschillende ondernemers is het gelukt om 2000 boekjes te drukkern, zodat drie jaar lang alle kinderen van groep 3/4/5 dit gratis krijgen.

Op maandag 17 oktober was de kick-off bij Fort Sabina. Vijf basisscholen kwamen met 100 kids uit groep 3 de 50-dingen beleven. Met dank aan vele vrijwilligers is dit programma een succes geweest. Daarna hebben alle kinderen persoonlijk het boekje in ontvangst mogen nemen.

Dankzij een mooi bedrag van Rabobank W-B Noord is de vormgeving van het boekje aangepast. Op 1 november tijdens de ledenavond met gastspreker Andre Kuijpers werd een filmpje van deze 50-dingendag gepresenteerd.

Ook bijzonder, tijdens een werkbezoek van Sharon Dijksma uitgenodigd door PVDA Moerdijk kreeg zij na afloop van Mieke Pistorius het 50-dingenboekje . “Kom nog eens terug naar het mooie Moerdijk en ga met je kinderen de 50-dingen in de Moerdijkse polders beleven”. Ook dit is in een kort filmpje weergegeven.

Het boekje is op verschillende verkooppunten in bijna elke kern te koop. Ook via deze website is het boekje te bestellen.

In de week voor de herfstvakantie (9 okt. – 13 okt.) zijn we weer langs alle scholen gegaan om in groep 3 de boekjes uit te delen. Een mooie publicatie op Kijk op Moerdijk

Op donderdag 12 oktober hebben we weer een mooi 50-dingenprogramma gedraaid met vele vrijwilligers bij de Emmaus in Langeweg.

Zie meer info op www.50-dingen.nl

 

Luister hieronder het fragment:

Permalink Gallery

Schoolplein De Vincent

Schoolplein De Vincent

,

Groen schoolplein Vincent

Opdrachtgever: Gemeente Etten-Leur
Locatie: Integraal Kindercentrum De Vincent
Samenwerking: KrachtigBuiten, BTL Realisatie, Speelmaatje  ism werkgroep
Ontwerp Bureau RIS in opdracht van KrachtigBuiten
Uitvoering: Projectleiding KrachtigBuiten met BTl Realisatie en Speelmaatje
Periode: 2014-2015

 

In opdracht van gemeente Etten-Leur heeft KrachtigBuiten een presentatie gegeven over natuurlijk spelen en groene schoolpleinen. Samen met een werkgroep is een programma van eisen opgesteld, wat past binnen beleid gemeente Etten-Leur. KrachtigBuiten heeft Bureau RIS opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor een groen en gevarieerd schoolplein voor verschillende doelgroepen, basisonderwijs, kinderopvang en buurtvereniging Centrum-Oost.

Gemeente Etten-Leur heeft de aanbesteding gedaan, waarbij DonkerGroen de beplanting mocht aanleggen, BTL Realisatie de groene heuvel met acacia-robinia speeltoestellen geplaatst door Speelmaatje.

Permalink Gallery

Groen schoolplein Kindcentrum Neerhof

Groen schoolplein Kindcentrum Neerhof

,

Groen schoolplein Kindcentrum NeerhofIMG_4702

Opdrachtgever: Stichting De Waarden
Locatie: Kindcentrum Neerhof
Samenwerking: KrachtigBuiten, Hoveniersbedrijf Giel van der Palen, Speelmaatje en architect ConixRDBM ism werkgroep
Ontwerp KrachtigBuiten met input van architectenbureau ConixRDBM
Uitvoering: Projectleiding KrachtigBuiten met Hoveniersbedrijf Giel van der Palen en Speelmaatje
Periode: 2013-2015

 

In opdracht van basisschool De Neerhof (Stichting de Waarden) en kindercentra De Roef heeft KrachtigBuiten een presentatie gegeven over natuurlijk spelen en groene schoolpleinen. In nauwe samenwerking met de werkgroep met leerkrachten en ouderraad is een advies uitgebracht over half- en verharding, hekwerk, fietsenstalling en toegangswegen. Architectenbureau ConixRDBM uit Antwerpen, heeft dit weergegeven in een digitale tekening. Aannemer Van Agtmaal heeft de bestrating, betonnen zandbakken en speelheuvels met tunnels geplaatst. Daarna is er een inrichtingsvoorstel gemaakt in nauwe samenwerking tussen KrachtigBuiten en Speelmaatje waarbij de keuze is gevallen op acacia-robinia speeltoestellen in een groene setting. In opdracht van woningbouwcorporatie Brabantse Waard is een beplantingsplan opgesteld door KrachtigBuiten die door Hoveniersbedrijf Giel van der Palen wordt uitgevoerd. In najaar 2015 zal dit gerealiseerd zijn.

Zevenbergen Neerhof Bovenbouw plattegrond 1 (2)

Zevenbergen Neerhof Bovenbouw klimtoren met glijbuizen 1

Zevenbergen Neerhof Bovenbouw Young Survival 1

Zevenbergen Neerhof Onderbouw 1

Zevenbergen Neerhof Onderbouw 2

Permalink Gallery

Waterontdekplek Kinderboerderij Dierenploeg

Waterontdekplek Kinderboerderij Dierenploeg

Waterontdekplek bij de kinderboerderij

Opdrachtgever: Kinderboerderij en MEC Dierenploeg
Locatie: Zevenbergen
Samenwerking: Ontwerp en realisatie KrachtigBuiten i.s.m. ExpositieRent
Realisatie: Een waterontdekplek
Uitvoering: Vrijwilligers o.l.v. ExpositieRent
Periode: 2014 Thema watereducatie

IMG_0258

 

 

 

In het feestelijke jaar 2014, wanneer de kinderboerderij 20 jaar bestaat is er speciaal aandacht voor het thema: watereducatie, vanuit het milieu- educatiefcentrum van kinderboerderij Dierenploeg.

Twee tentoonstellingen: “Waterdicht!?”en “Een vijver vol geheimen”.

Daarnaast gingen de vrijwilligers een plan maken voor een fysieke waterontdekplek waar kinderen de eigenschappen van water zelf kunnen ontdekken. Met twee echte waterpompen, een waterbak  en sluizen gemaakt van recyclede materialen kunnen kinderen zelf handmatig de sluisjes bedienen en zelf ervaren en ontdekken waar water heen gaat. Het hele traject is terug te lezen met foto’s op het blog van de Dierenploeg.

En op dit filmpje  is te zien hoe kinderen al snel gaan experimenteren met water.

Permalink Gallery

‘n Kleine Speeldernis in de Moerdijkse polders

‘n Kleine Speeldernis in de Moerdijkse polders

, ,

‘n Kleine Speeldernis in de Moerdijkse polders – gaat helaas niet door!

Speeldernis Vormtaal

Opdrachtgever: IVN Etten-Leur e.o. Afdeling Moerdijkse Polders
Locatie: Op het akkerland van boerin de Lint bij start van Boerenwandelpad “Merenspolders”
Samenwerking: Buurtbewoners woonwijk Molengors, IVN jeugdwerkgroep, Scouting Zevenbergen, Hoveniersbedrijf Ben de Kok, MEC Kinderboerderij Dierenploeg en basisonderwijs in Zevenbergen.
Initiatief: KrachtigBuiten
Uitvoering: Buurtbewoners jong & oud met inzet Hoveniersbedrijf Ben de Kok.
Periode: Start Maart 2015

 

Plannen werden gemaakt! Begroting was sluitend. Maar helaas hebben een aantal buurtbewoners zich verenigd en hebben deze mooie plannen tegen gehouden. Zij waren bang voor overlast en drukte en vreesden dat ze hun vrije uitzicht kwijt zouden raken. Dit gaf zoveel spanning dat de werkgroep samen met grond eigenaresse besloten hebben dit plan te beëindigen! HELAAS!

Dit was het plan:

Samen met buurtbewoners, waaronder een aantal basisschoolkinderen, wordt een ontwerp gemaakt voor dit braakliggend terrein. Het realiseren van een uitdagende natuurspeelplek voor de buurtkinderen van 8 tot 14 jaar ingericht met de materialen die de natuur ons geeft, zoals houtsnippers, wilgentenen en boomstammetjes. Een plek waar ze de natuur van de Moerdijkse polders kunnen beleven en kunnen ontdekken wat de natuur allemaal te bieden heeft. Natuur- en milieueducatie wordt door vrijwillige natuurgidsen aangeboden, ontvangstruimte is dit buiten leslokaal met als thema’s de leefomgeving van de huiszwaluw, de ecologische verbindingszone en de voedselproductie in deze streek en het boerenleven.

Een aantal plaatselijke ondernemers hebben al een toezegging gedaan voor een financiële bijdrage en gemeente Moerdijk omarmt dit burgerinitiatief en ondersteunt waar nodig. De werkgroep staat te popelen om aan de slag te gaan!

Op 22 april zal de eerste bewonersbijeenkomst plaatsvinden. Hierbij de uitnodiging-v2.

Ook de Groenste stad van Nederland-Entente Florale heeft de Speeldernis geselecteerd voor Groen Ondernemen-Groen Doen.

folder KrachtigBuiten ‘n Kleine Speeldernis in Moerdijkse polders 29 maart 2015

Permalink Gallery

Parels van Brabant: Kinderopvang beleeft biodiversiteit: Natuurtijd

Parels van Brabant: Kinderopvang beleeft biodiversiteit: Natuurtijd

Natuurtijd

Opdrachtgever: Kinderopvang Kober groep
Locatie: Regio West-Brabant
Samenwerking: Samen met kinderopvang Korein en Kinderstad beleven kinderen biodiversiteit
Groen menu: Parels van Brabant
Uitvoering: Natuurambassadeurs
Periode: Het internationaal jaar van de biodiversiteit 2010

 

In het internationale jaar van de biodiversiteit is in de provincie van Noord-Brabant een uniek samenwerkingsverband gestart: het NME-arrangement “Brabantse Parels van Biodiversiteit”. Er zijn in het gevarieerde aanbod 6 thematische activiteitenpakketten geclusterd. Zo ook: “Kinderopvang beleeft Biodiversiteit”. Drie kinderopvangorganisaties (Kober groep, Korein en Kinderstad) hebben handvatten ontwikkeld om natuurbeleving op te nemen in hun beleid.
Een groen menu: visie, scholing voor medewerkers, natuuractiviteiten en een groene natuurlijke buitenruimte. Natuurambassadeurs die denken en doen in de natuur. Als beleidsmedewerker van Kober groep heb ik hier intensief aan bijgedragen. Met name de kenmerken waar een natuurlijke buitenruimte binnen de kinderopvang aan moet voldoen en het organiseren van grote vakantieactiviteiten (ca. 350 kinderen per dag) met het thema natuurbeleving waren mijn taken.

Natuurtijd
De natuur geeft je leven kleur! Er zijn vele soorten dieren, planten en insecten. Je kunt zo veel ontdekken op de aarde, in het water of in de lucht. Biodiversiteit is de verscheidenheid aan leven op onze planeet. Een onuitputtelijke bron voor kinderen om te ontdekken, leren, beleven en spelen.

In de natuur kun je ravotten en mooie ervaringen opdoen. Ervaringen die je voor het leven bij blijven. Natuurtijd!

Kinderen op jonge leeftijd in contact brengen met de natuur is essentieel. Voor hun gezondheid, voor hun ontwikkeling en voor de planeet. Wie al jong liefde voor de natuur ontwikkelt, zal daar ook later respectvol mee omgaan. Dat is hard nodig in een tijd waarin 40% van alle planten en dieren met uitsterven wordt bedreigd – voor het eerst in de geschiedenis en door toedoen van de mens.

Zie www.gameeopavontuur.nl en www.biodiversiteitbrabant.nl

Permalink Gallery

Natuursprong Brabantse Wal

Natuursprong Brabantse Wal

Natuursprong Brabantse Wal

Opdrachtgever: MEC Roosendaal
Locatie: Visdonk
Samenwerking:  KrachtigBuiten met MEC Roosendaal en Omgevingsdienst West-Brabant
Draaiboek: KrachtigBuiten
Uitvoering: KrachtigBuiten met Brabantsport, vrijwilligers van IVN en Scouting Baden Powell
Periode: Herfst 2013

 

KrachtigBuiten heeft in opdracht van MEC Roosendaal de Natuursprong Brabantse Wal bij Visdonk georganiseerd. Spelen tot je groen ziet in de bosrijke omgeving van Bergen op Zoom en Roosendaal. Bewegen in je groene omgeving geeft je vitamine G. Sporten en bewegen in de natuur. Met Natuursprong ervaren kinderen dat spelen in de natuur niet eng is, maar juist leuk en spannend. De kinderen hebben het er erg naar hun zin. Ze zijn vaak verbaasd over de mogelijkheden; het is anders dan in de wijk!

Met Natuursprong leren ze spelletjes die ze naderhand ook zelf met elkaar in het groen kunnen doen. Na het deelnemen aan Natuursprong willen alle kinderen eigenlijk nog een keer deelnemen en vaak komen ze samen met hun ouders naar de natuurplek terug, om er sommige spelen nog een keer te doen.

Meer info zie www.natuursprong.nl en www.facebook.com/natuursprongbrabantsewal