Permalink Gallery

Tijdelijke natuurspeelplek in St. Maartensdijk

Tijdelijke natuurspeelplek in St. Maartensdijk

, , , ,

Tijdelijke speelplek in St. Maartensdijk

Opdrachtgever: Dorpstafel St. Maartensdijk en Scherpenisse
Gebruikers: Voor alle kinderen uit de buurt, 4-14 jaar
Resultaat Een natuurspeelplaats op een braakliggend terrein. Met een pomp en watergoot en wadi’s. Zo avontuurlijk mogelijk en ook gezellig enkele boomstambankjes voor de ouderen.
Samenwerking: Na een presentatie over natuurlijk spelen heeft woningbouwcoorperatie Stadlander een budget toegezegd om de leefbaarheid in dit dorp te kunnen vergroten. De dorpstafel heeft hier hard voor gelobbyd en KrachtigBuiten ingeschakeld voor advies. Samen met BLT Advies heeft zij het ontwerp gemaakt voor twee locatie in het dorp. Uiteindelijk is de Koningin Julianastraat verkozen voor deze speelplek en is op Koningsdag 2018 geopend.
Realisatie en uitvoering: BTL Bruinisse en Loonbedrijf Klaassen hebben de speelaanleidingen gemaakt en de speelplek samen aangelegd.
Periode 18 april 2016 was de eerste bewonersbijeenkomst. In maart/april is de speelplek aangelegd en geopend op Koningsdag 27 april 2018. Een traject van twee jaar met ups en downs. Maar nu mag er gespeeld worden!

Op maandagavond 18 april 2016 werden buurtbewoners door de dorpstafel uitgenodigd voor een bijeenkomst m.b.t. twee braakliggende lege plekken ten gevolg van sloop woningen in de wijk. Betrokken partijen waren Stadlander, KNHM, gemeente Tholen, IVN Zeeland en KrachtigBuiten. Na een lange periode van overleg en uitwisseling met verschillende partijen en een beschikbaar gesteld budget van Stadlander heeft KrachtigBuiten samen met BTL Advies een ontwerp gemaakt voor de lege plek aan de Jacoba van Beierenstraat en Koningin Julianastraat gemaakt. Uiteindelijk is er voor de Koningin Julianastraat gekozen. Inrichtingselementen als een waterpomp, goot en wadi, hoogte verschillen, fruitbomen, gebruik van boomstammen in een parcours en voor banken en een grasvlakte met kruidenmengsels.

Op 21 maart 2018 zou de speelplek worden geopend. Een heel draaiboek rondom het begin van de lente werd gemaakt. Helaas heeft het weer niet meegezeten en is uiteindelijk keihard in april gewerkt om de speelplek op Koningsdag 2018 te openen.

In BNDeStem een mooi artikel en een mooie filmpje van de Eendrachtsbode met waterpret

 

Permalink Gallery

Watermarkt “Roosendaal Waterbewust”

Watermarkt “Roosendaal Waterbewust”

Week van Ons Water: Watermarkt “Roosendaal Waterbewust”

” Iedereen is waterbeheerder”

Initiatief: Ad Fens, beheerder stedelijk water gemeente Roosendaal
Locatie: Donkenweg 7 Wouw en Nieuwe Markt Roosendaal
Deelnemers markt: Lodewijk Hoekstra en Mattijs van Dalen van NL Greenlabel, Dimitri Heesbeen, Jeugdbrandweer R’daal, De Wouwse Tuinen, Dorpsraad Wouw, Peter Jansen Hoveniers, Kinderopvang Kober groep, Kellebeek en Scouting Baden Powell.
Doelgroep: Alle burgers van gemeente Roosendaal.
Projectleiding: Petra Wevers
Uitvoering 13 mei 2017

 

Een info-markt om burgers te informeren over de waterproblematiek in stedelijk gebied. Hierdoor zijn diverse betrokkenen voor de watermarkt uitgenodigd om burgers te kunnen informeren met oplossingen om de problemen proactief tegen te gaan.

Kinderen worden uitgedaagd een zomerse regenbui te trotseren, groene voortuintjes te maken, de langste digitale watertekening te kleuren, een Virtual Reality te spelen en samen met de scouting de langste waterbaan te maken.

Daarnaast zijn er hoveniers die samen met Lodewijk Hoekstra tuintips om hun tuin groener en meer waterbergend te kunnen maken.

In de ochtend wordt een Levende Tuin geopend bij Arjan van der Heijden sierbestrating, Donkenweg 7 in Wouw en samen met de Dorpsraad gaat wethouder Saskia Schenk en Lodewijk Hoekstra de eerste regenton aansluiten in de Tienverwij straat. Mogelijk volgen er meer buurtbewoners.

Samen met het Zoomvlietcollege podiumkunsten, verzorgt Prodjex het beeld en geluid.

Minnebach-verhuur verzorgt het podium, pagodetenten en marktkramen.

Lodewijk heeft een mooi videoverslag gemaakt. En hierbij het Facebook bericht van Gemeente Roosendaal en een mooie publicatie in BN/DeStem met live-opname regenbui. week van ons water brabant definitief-4

Permalink Gallery

Kennisbijeenkomst “Anders doen met water en groen”

Kennisbijeenkomst “Anders doen met water en groen”

Kennisbijeenkomst: “Anders doen met water en groen”

” Iedereen is waterbeheerder”

Initiatief: Ad Fens, beheerder stedelijk water gemeente Roosendaal
Locatie: Sieben Recreatie B.V., De Stok 4, Roosendaal
Samenwerking: Samenwerking Waterkring West-Brabant, NL Greenlabel, Tuinbranche en gemeente Roosendaal
Doelgroep: Hoveniers, tuincentra, woningbouwcoöperaties, ambtenaren water en groen en ondernemers in de groene branche.
Projectleiding: Petra Wevers i.s.m. MEC Roosendaal en Ad Fens
Uitvoering 15 februari 2017

 

 

Een bijeenkomst vanuit Samenwerking Waterkring West-Brabant om burgers te informeren over de waterproblematiek in stedelijk gebied. Hierdoor zijn diverse betrokkenen uitgenodigd die in dagelijks contact komen met burgers en met de nodige expertise burgers kunnen informeren met oplossingen om de problemen proactief tegen te gaan.

Met een opkomst van ruim 75  aanwezigen was deze opkomst in de sfeervolle zaal van Sieben Recreatie B.V. in Roosendaal goed bezocht. De hoge opkomst geeft de actualiteit aan van het thema waterbewustzijn.

De centrale vraag was: Hoe kunnen we anticiperen op de klimaatverandering in West-Brabant en hoe betrekken wij de burgers hierbij?

Wethouder Saskia Schenk opende de kennisbijeenkomst met de boodschap er moet duidelijk iets gebeuren, want de hoosbuien en klimaatverandering maken ons dit duidelijk.

Carl Samuels, adviseur duurzame ontwikkeling van gemeente Bergen op Zoom zocht middels interviews de diepgang met een aantal gastsprekers. Daarna werd hoofdspreker Nico Wissing, groen visionair en eigenaar van NL Greenlabel geïntroduceerd. Nico bracht een inspirerende voordracht en gaf de aanwezigen de tip mee om vooral de lokale samenwerking op te zoeken en creatief te zijn. Ad Fens sluit de middag/avond af met de aanwezigen uit te dagen om tijdens de opening van de Week van Ons Water de Levende tuin in de praktijk te brengen. Zaterdag 13 mei zal Petra Wevers de Watermarkt op de Nieuwe markt organiseren.

 

Permalink Gallery

Handleiding Alle kinderboerderijen Klimaatbestendig & Waterbewust

Handleiding Alle kinderboerderijen Klimaatbestendig & Waterbewust

,

Handleiding Alle kinderboerderijen Klimaatbestendig & Waterbewust

Opdrachtgever: Watercoalitie (ministerie van Infrastructuur en Milieu), kennisprogramma DuurzaamDoor en Vereniging Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling
Locatie: Kinderboerderij en MEC De Dierenploeg
Samenwerking: GDO, Atelier GroenBlauw, ZLTO, waterschap Brabantse Delta, Technasium Marklandcollege, gemeente Moerdijk, Energiek Moerdijk, Waterpoort en KrachtigBuiten
Ontwerp Atelier GroenBlauw e.a.
Coördinatie: Anneke van Veen GDO
Periode: 2016, uitreiking april/mei 2016

 

Een kleurrijke, praktische handleiding gemaakt voor kinderboerderijen en NME centra. Vol tips om te werken aan en leren van duurzame oplossingen gemakkelijker te maken, een vrolijk avontuur.

Klimaatbestendig en waterbewust, het lijken grote woorden, maar het is de kunst het klein en begrijpelijk te houden. Met een gids voor NME centra en kinderboerderijen en anderen om waterbeheer rond straat, huis en school leuker en groener te maken, gaan we dat doen. Door groot en klein te combineren laten we aan de omgeving zien waar de kracht van het alledaagse zit. Waarbij overheden samen werken met actieve burgers, met scholen, met vrijwilligers, met ondernemers. Samen werken aan een nieuw soort didactiek voor de publieke gemeenschap.

We hopen dat dit doorwerkt thuis, op scholen en in bedrijven. Verstandig waterbeheer, een groener buurt, gezond eten en netjes omgaan met afval horen bij elkaar. Deze handreiking laat zien dat het kan en dat het leuk is.

UITNODIGING Presentatie Handreiking Alle kinderboerderijen en hun bezoekers klimaatbestendig en waterbewust

Persbericht Mei 2016

Permalink Gallery

Het natuurspeelpark Jacques Kieftpark

Het natuurspeelpark Jacques Kieftpark

,

Het natuurspeelpark Jacques Kieftpark – Oisterwijk

Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk
Locatie: Nieuwbouwwijk Pannenschuur Buiten
Samenwerking: Buurtbewoners, basisonderwijs en kinderopvang
Ontwerp: BTL Advies/KrachtigBuiten/Buurtbewoners
Uitvoering: BTL Realisatie Haaren, Speelmaatje, Urban Jazz, Buurtbewoners.
Periode: Oktober 2013 – april 2015

 

KrachtigBuiten heeft in opdracht van gemeente Oisterwijk de huidige bewoners maar ook de nieuwe bewoners uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst, waarbij de plannen van de gemeente zijn toegelicht. KrachtigBuiten laat inspirerende voorbeelden zien, en daagt de bewoners uit om mee te denken. Op advies van KrachtigBuiten heeft BTL Advies uit Oisterwijk, samen met bewoners en KrachtigBuiten, een ontwerp opgesteld voor het Jacques Kieftpark in de wijk Pannenschuur-Buiten. Bijna alle ideeën van de bewoners, jong en oud, hebben een plek gekregen in het ontwerp. Ook tijdens de realisatie hebben bewoners hun handen uit de mouwen gestoken door bijvoorbeeld het vlechten van een wilgenhut. Hierbij vervulde KrachtigBuiten een verbindende rol. Door het inpassen van diverse speelaanleidingen en speeltoestellen, biodiverse beplanting, maar ook een jeux-de-boules baan is het een echte speelplek voor jong en oud geworden.

Tijdens de bewonersbijeenkomst is het gebruik en beheer/onderhoud geëvalueerd. Lydia Burgers heeft daarna samen met Bert Klerks van het B-team uit Oisterwijk hier een vervolg aan gegeven en samen met buurt en gemeente goede afspraken gemaakt! Hierbij het artikel “Hoe houden we samen ons natuurspeelpark leefbaar en netjes”.

 

Publicaties:

Jacques Kieftpark publicatie Straatbeeld 6 februari 2015

Publicatie Special Buitenspelen maart 2015

https://www.acquirepublishing.nl/straatbeeld/hoe-houden-we-samen-ons-natuurspeelpark-leefbaar-en-netjes