Permalink Gallery

Tijdelijke natuurspeelplek in St. Maartensdijk

Tijdelijke natuurspeelplek in St. Maartensdijk

, , , ,

Tijdelijke speelplek in St. Maartensdijk

Opdrachtgever: Dorpstafel St. Maartensdijk en Scherpenisse
Gebruikers: Voor alle kinderen uit de buurt, 4-14 jaar
Resultaat Een natuurspeelplaats op een braakliggend terrein. Met een pomp en watergoot en wadi’s. Zo avontuurlijk mogelijk en ook gezellig enkele boomstambankjes voor de ouderen.
Samenwerking: Na een presentatie over natuurlijk spelen heeft woningbouwcoorperatie Stadlander een budget toegezegd om de leefbaarheid in dit dorp te kunnen vergroten. De dorpstafel heeft hier hard voor gelobbyd en KrachtigBuiten ingeschakeld voor advies. Samen met BLT Advies heeft zij het ontwerp gemaakt voor twee locatie in het dorp. Uiteindelijk is de Koningin Julianastraat verkozen voor deze speelplek en is op Koningsdag 2018 geopend.
Realisatie en uitvoering: BTL Bruinisse en Loonbedrijf Klaassen hebben de speelaanleidingen gemaakt en de speelplek samen aangelegd.
Periode 18 april 2016 was de eerste bewonersbijeenkomst. In maart/april is de speelplek aangelegd en geopend op Koningsdag 27 april 2018. Een traject van twee jaar met ups en downs. Maar nu mag er gespeeld worden!

Op maandagavond 18 april 2016 werden buurtbewoners door de dorpstafel uitgenodigd voor een bijeenkomst m.b.t. twee braakliggende lege plekken ten gevolg van sloop woningen in de wijk. Betrokken partijen waren Stadlander, KNHM, gemeente Tholen, IVN Zeeland en KrachtigBuiten. Na een lange periode van overleg en uitwisseling met verschillende partijen en een beschikbaar gesteld budget van Stadlander heeft KrachtigBuiten samen met BTL Advies een ontwerp gemaakt voor de lege plek aan de Jacoba van Beierenstraat en Koningin Julianastraat gemaakt. Uiteindelijk is er voor de Koningin Julianastraat gekozen. Inrichtingselementen als een waterpomp, goot en wadi, hoogte verschillen, fruitbomen, gebruik van boomstammen in een parcours en voor banken en een grasvlakte met kruidenmengsels.

Op 21 maart 2018 zou de speelplek worden geopend. Een heel draaiboek rondom het begin van de lente werd gemaakt. Helaas heeft het weer niet meegezeten en is uiteindelijk keihard in april gewerkt om de speelplek op Koningsdag 2018 te openen.

In BNDeStem een mooi artikel en een mooie filmpje van de Eendrachtsbode met waterpret

 

Permalink Gallery

Natuurspeelplaats Buutenplaets

Natuurspeelplaats Buutenplaets

, ,

Natuurspeelplaats De Buutenplaets

Opdrachtgever: Stichting Buutenplaets
Locatie: Galathese Haven bij Paviljoen Sluishaven in Ooltgensplaat
Samenwerking: AMK Buitenruimtes, IMAR (Imar en Mieke Kleijburg), BTL Advies en Realisatie Bruinisse, Gemeente Goeree-Overflakkee, Hans Bal voormalig uitbater Paviljoen Sluishaven
Ontwerp KrachtigBuiten ism BTL Advies (Richard Hereijgers)
Initiatiefnemers: Wim Noordzij, Hans Bal en Petra Wevers
Periode: september 2015-augustus 2017

 

Tijdens een congres van Waterpoort meerde we aan met de Waterpoort pont in de Galathese haven. Een prachtige locatie aan het Volkerakmeer, waar Hans Bal het Paviljoen Sluishaven runde. Het idee van een natuurspeelplaats in de schapenweide onderaan de dijk was snel bedacht. Samen met Wim Noordzij zijn we plannen gaan maken.

In het voorjaar van 2016 heb ik de eerste presentatie gegeven van alle plannen voor deze prachtige plek.

Het vergunning traject was wel een lastige, omdat deze locatie binnen een waterkeringsgebied lag. Met professionele ondersteuning van BTL Advies en ondersteuning van de gemeente Goeree-Overflakkee was uiteindelijk de vergunning omstreeks januari 2017 rond.

Ook kregen we subsidie van de gemeente, ING en van Veero (Vereniging van Eigenaren en Exploitanten van Recreatievoorzieningen). Met gesponsorde materialen heeft Imar Kleijburg vele bedrijven gevonden die belangeloos ook op een aantal zaterdagen kwamen helpen. Op 6 mei , na een voorbereiding van ca 1,5 jaar zijn we uiteindelijk van start gegaan.

 

De natuurspeelplaats is op 1 augustus 2017 feestelijk geopend. Wethouder Arend-Jan van der Vlugt schoot een pijl mooi in de roos. Stichting Buutenplaets gaat deze nieuwe natuurspeelplaats beheren. Op woensdag/zaterdag en zondag zal er toezicht zijn door beheerder Frank. Er is inmiddels ook een samenwerking met Outdoor Westvoorne/Grevelingen die vanaf 1 augustus instuifmiddagen gaat aanbieden, zoals kruisboogschieten, bamboebouwen, waterleiding bouwen, Lowrope-parcours en ook Buutenwater-activiteiten zoals kiten en raften.

Zie foto’s en artikelen van Goeree-Overflakkee nieuws op de website en de facebookpagina.

 

 

 

Permalink Gallery

Foodfestijn ‘n Bietje Koekoek 25/26 maart 2017

Foodfestijn ‘n Bietje Koekoek 25/26 maart 2017

, ,

Foodfestijn ‘n Bietje Koekoek – 25/26 maart 2017 en 16/17 juni 2018

Initiatief: Petra Wevers
Locatie: Oude Suikerfabriek Ketelhuis en Pulphal Zevenbergen
Samenwerking: ZLTO-Moerdijk, Beers & Brickworks, Gemeente Moerdijk, Projectontwikkelaar Koekoek2, Waterpoort Jaar van de Biet en verschillende ondernemers en verenigingen
Conceptontwikkeling: KrachtigBuiten en Beers & Brickworks
Coördinatie: Petra Wevers met meer rechterhanden Monique van der Made, Anneke Zoon, Ingeborg Boutens en Kariene van Steenoven
Periode: Idee is gelanceerd juni 2017, conceptontwikkeling en organisatie vanaf 1 november 2016, realisatie 24/25/26 maart 2017

 

In juni 2016 ontstond het idee om een plattelandsbrunch te organiseren waar met name de jeugd onze doelgroep was. Doel van de brunch was de suikerfabriek te laten beleven en herbeleven. De gebiedsvisie Koekoek2, omtrent de suikerfabriek, moest worden vastgesteld. Realisatie van die plannen kunnen wel 20/30 jaar duren. Wij allen zijn dan bejaard, stelde ik. We moeten juist onze kinderen aan tafel krijgen om mee te denken hoe dit terrein in te vullen. Het idee werd omarmt.

Na de herfstvakantie heb ik, initiatiefneemster, een voorstel ingediend en ben ik op zoek gegaan naar een vereniging die de meeste raakvlakken heeft met dit thema. ‘n Foodfestijn waar burgers en agrariërs bij elkaar komen, waar verborgen verhalen van de suikerfabriek en industrie met jongeren gedeeld kunnen worden. Het thema (suiker)biet(je) past mooi in de plannen van Waterpoort Werkt en de SuikerUnie. 2017 is immers het jaar van de biet! En om jonge kinderen en ouders te betrekken is het weekend aansluitend aan de Nationale Pannenkoekdag gekoppeld.

Samen met Kariene van Steenoven (horeca styliste) hebben we een concept ontwikkeld en verder uitgewerkt. Met contrasten als: ‘n Bietje Normaal, ‘n Bietje Gek, ‘n Bietje Stil, ‘n Bietje Lawaai, ‘n Bietje van Nu, ‘n Bietje van Toen, ‘n Bietje Food, ‘n Bietje Zoet, ‘n Bietje Uiten en ‘n Bietje Buiten.

Samen met ondernemers, verenigingen en inwoners van gemeente Moerdijk hebben we de schouders hieronder gezet en zonder budget heeft ieder zich hier met enthousiasme aan verbonden en belangeloos voor ingezet. Met dank aan vele subsidies en sponsors hebben we samen een ontzettend mooi evenement neergezet met wel (geschat) 5000 bezoekers.

Publicatie 21 maart 2017 BN/DeStem

Publicatie 26 maart 2017 BN/DeStem

Publicatie 26 maart Moerdijkse Bode

Publicatie 8 februari 2019 BN/DeStem

Publicatie 22 mei 2019 BN/DeStem

 

50-dingenDOEdag Fort Sabina 1e x
Permalink Met wethouder Jaap KampGallery

Natuurlijke speelplek zonder drempels in Bredase Sonsbeeckpark

Natuurlijke speelplek zonder drempels in Bredase Sonsbeeckpark

,

img_7635

Natuurlijke speelplek zonder drempels in Bredase Sonsbeeckpark

 

Opdrachtgever: Gemeente Breda
Locatie: Sonsbeeckpark Breda achter kinderopvang Devi
Participatie: Kinderopvang en Stichting Devi, Speeltuinbende, buurtbewoners IAMSonsbeeck en Wijkraad Boeimeer en gemeente Breda
Ontwerp KrachtigBuiten ism BTL Advies (Richard Hereijgers en Pim LageVenterink)
Procesbegeleiding: Petra Wevers
Realisatie: Acacia Robinia Wagenberg en BTL Realisatie Roosendaal ism vrijwilligers

Initiatiefneemster Fleur Haxelmans had een droom: een natuurspeelplek voor kinderen met en zonder beperking. SAMEN spelen in je eigen buurt. Gemeente Breda omarmde dit idee. In gesprek met Ilse van der Put en Springzaad kreeg KrachtigBuiten de opdracht samen met de buurt, medewerkers kinderopvang een ontwerp te maken. Op Paaszaterdag hebben we samen met verschillende partijen een lijst met wensen en eisen geformuleerd. Wie deden allemaal mee? Kinderen en ouders van de Speeltuinbende obv Ilse van der Put, medewerkers en kinderen van Stichting Mees, buurtbewoners en IAMSonsbeeck (parkdeal) en anderen geïnteresseerden. Met deze lijst heeft Petra Wevers samen met Richard Hereijgers van BTL Advies een schetsontwerp gemaakt. Uiteindelijk zijn er keuzes gemaakt en is Acacia Robinia en BTL Realisatie die het plan gaan uitvoeren. Op zaterdag 29 november gaan we van start met hulp van vrijwilligers. Stichting Devi is een Crowdfundingactie gestart om ook voldoende middelen binnen te halen voor de inrichting van de buitenruimte van kinderopvang en koffiecafe Devi. Laten we hopen dat Fleur haar droom snel kan realiseren.

Publicatie Groenste stad
Publicatie in Breda Vandaag

Filmpje Chatime Spelen en de Speeltuinbende

Filmopname Holland van Boven

 

Permalink Gallery

Schoolplein De Vincent

Schoolplein De Vincent

,

Groen schoolplein Vincent

Opdrachtgever: Gemeente Etten-Leur
Locatie: Integraal Kindercentrum De Vincent
Samenwerking: KrachtigBuiten, BTL Realisatie, Speelmaatje  ism werkgroep
Ontwerp Bureau RIS in opdracht van KrachtigBuiten
Uitvoering: Projectleiding KrachtigBuiten met BTl Realisatie en Speelmaatje
Periode: 2014-2015

 

In opdracht van gemeente Etten-Leur heeft KrachtigBuiten een presentatie gegeven over natuurlijk spelen en groene schoolpleinen. Samen met een werkgroep is een programma van eisen opgesteld, wat past binnen beleid gemeente Etten-Leur. KrachtigBuiten heeft Bureau RIS opdracht gegeven om een ontwerp te maken voor een groen en gevarieerd schoolplein voor verschillende doelgroepen, basisonderwijs, kinderopvang en buurtvereniging Centrum-Oost.

Gemeente Etten-Leur heeft de aanbesteding gedaan, waarbij DonkerGroen de beplanting mocht aanleggen, BTL Realisatie de groene heuvel met acacia-robinia speeltoestellen geplaatst door Speelmaatje.

Permalink Gallery

‘n Kleine Speeldernis in de Moerdijkse polders

‘n Kleine Speeldernis in de Moerdijkse polders

, ,

‘n Kleine Speeldernis in de Moerdijkse polders – gaat helaas niet door!

Speeldernis Vormtaal

Opdrachtgever: IVN Etten-Leur e.o. Afdeling Moerdijkse Polders
Locatie: Op het akkerland van boerin de Lint bij start van Boerenwandelpad “Merenspolders”
Samenwerking: Buurtbewoners woonwijk Molengors, IVN jeugdwerkgroep, Scouting Zevenbergen, Hoveniersbedrijf Ben de Kok, MEC Kinderboerderij Dierenploeg en basisonderwijs in Zevenbergen.
Initiatief: KrachtigBuiten
Uitvoering: Buurtbewoners jong & oud met inzet Hoveniersbedrijf Ben de Kok.
Periode: Start Maart 2015

 

Plannen werden gemaakt! Begroting was sluitend. Maar helaas hebben een aantal buurtbewoners zich verenigd en hebben deze mooie plannen tegen gehouden. Zij waren bang voor overlast en drukte en vreesden dat ze hun vrije uitzicht kwijt zouden raken. Dit gaf zoveel spanning dat de werkgroep samen met grond eigenaresse besloten hebben dit plan te beëindigen! HELAAS!

Dit was het plan:

Samen met buurtbewoners, waaronder een aantal basisschoolkinderen, wordt een ontwerp gemaakt voor dit braakliggend terrein. Het realiseren van een uitdagende natuurspeelplek voor de buurtkinderen van 8 tot 14 jaar ingericht met de materialen die de natuur ons geeft, zoals houtsnippers, wilgentenen en boomstammetjes. Een plek waar ze de natuur van de Moerdijkse polders kunnen beleven en kunnen ontdekken wat de natuur allemaal te bieden heeft. Natuur- en milieueducatie wordt door vrijwillige natuurgidsen aangeboden, ontvangstruimte is dit buiten leslokaal met als thema’s de leefomgeving van de huiszwaluw, de ecologische verbindingszone en de voedselproductie in deze streek en het boerenleven.

Een aantal plaatselijke ondernemers hebben al een toezegging gedaan voor een financiële bijdrage en gemeente Moerdijk omarmt dit burgerinitiatief en ondersteunt waar nodig. De werkgroep staat te popelen om aan de slag te gaan!

Op 22 april zal de eerste bewonersbijeenkomst plaatsvinden. Hierbij de uitnodiging-v2.

Ook de Groenste stad van Nederland-Entente Florale heeft de Speeldernis geselecteerd voor Groen Ondernemen-Groen Doen.

folder KrachtigBuiten ‘n Kleine Speeldernis in Moerdijkse polders 29 maart 2015

Permalink Gallery

Het natuurspeelpark Jacques Kieftpark

Het natuurspeelpark Jacques Kieftpark

,

Het natuurspeelpark Jacques Kieftpark – Oisterwijk

Opdrachtgever: Gemeente Oisterwijk
Locatie: Nieuwbouwwijk Pannenschuur Buiten
Samenwerking: Buurtbewoners, basisonderwijs en kinderopvang
Ontwerp: BTL Advies/KrachtigBuiten/Buurtbewoners
Uitvoering: BTL Realisatie Haaren, Speelmaatje, Urban Jazz, Buurtbewoners.
Periode: Oktober 2013 – april 2015

 

KrachtigBuiten heeft in opdracht van gemeente Oisterwijk de huidige bewoners maar ook de nieuwe bewoners uitgenodigd voor een bewonersbijeenkomst, waarbij de plannen van de gemeente zijn toegelicht. KrachtigBuiten laat inspirerende voorbeelden zien, en daagt de bewoners uit om mee te denken. Op advies van KrachtigBuiten heeft BTL Advies uit Oisterwijk, samen met bewoners en KrachtigBuiten, een ontwerp opgesteld voor het Jacques Kieftpark in de wijk Pannenschuur-Buiten. Bijna alle ideeën van de bewoners, jong en oud, hebben een plek gekregen in het ontwerp. Ook tijdens de realisatie hebben bewoners hun handen uit de mouwen gestoken door bijvoorbeeld het vlechten van een wilgenhut. Hierbij vervulde KrachtigBuiten een verbindende rol. Door het inpassen van diverse speelaanleidingen en speeltoestellen, biodiverse beplanting, maar ook een jeux-de-boules baan is het een echte speelplek voor jong en oud geworden.

Tijdens de bewonersbijeenkomst is het gebruik en beheer/onderhoud geëvalueerd. Lydia Burgers heeft daarna samen met Bert Klerks van het B-team uit Oisterwijk hier een vervolg aan gegeven en samen met buurt en gemeente goede afspraken gemaakt! Hierbij het artikel “Hoe houden we samen ons natuurspeelpark leefbaar en netjes”.

 

Publicaties:

Jacques Kieftpark publicatie Straatbeeld 6 februari 2015

Publicatie Special Buitenspelen maart 2015

https://www.acquirepublishing.nl/straatbeeld/hoe-houden-we-samen-ons-natuurspeelpark-leefbaar-en-netjes

Permalink Gallery

Eetbaar buurtpark: DE-Toltuin

Eetbaar buurtpark: DE-Toltuin

,

Eetbaar buurtpark: “DE-Toltuin” in Roosendaal Icoonproject 2014 van GroenDichterbij!! Zie filmpje DE-Toltuin

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal
Locatie: Woonwijk Tolberg
Samenwerking: Buurtbewoners, basisonderwijs,  kinderopvang en zorg
Ontwerp: Gemeente Roosendaal en betrokkenen
Uitvoering: Gemeente Roosendaal en buurtbewoners
Periode: Voorjaar 2012 – heden

 

Het terrein wat al lange jaren braak lag, is omgetoverd tot een groene ‘eetbare’ ontmoetingsplek voor jong en oud. In november 2013 werd DE-Toltuin uitgeroepen tot Icoonproject Groen Dichterbij van Noord-Brabant 2014. De vakjury was vol lof: DE-Toltuin is een buurtpark waar educatie en speelplezier hand in hand gaan. KrachtigBuiten heeft dit initiatief opgepakt in gemeente Roosendaal. Met weinig middelen en veel vrijwillige inzet is er al heel wat gerealiseerd. Dit Icoonproject dient als voorbeeld hoe buurtbewoners zelf aan de slag kunnen gaan met groen in hun wijk. DE-Toltuin waar speelnatuur en moestuinieren goed samen gaan.

Het braakliggende terrein direct naast het kindercentrum “Dino” midden in de woonwijk Tolberg lag er troosteloos bij. Bouwplannen werden verschoven en de wijk verpauperde. Voor de buurtbewoners was het terrein een doorn in het oog. KrachtigBuiten zag dit als de ideale plek voor speelnatuur en natuur- en milieueducatie. De gemeente Roosendaal had wel oren voor dit buurtinitiatief. Ideeën vanuit de werkgroep sloten perfect aan bij zijn groenbeheervisie en inzet op biodiversiteit en ecologische verbindingszones. Voor de gemeente stond wel vast dat dit burgerinitiatief draagkracht had in de buurt. De gemeente zou helpen bij aanleg en de ambtelijke ondersteuning. Maar het echte werk moest gedaan worden door de kinderopvang, onderwijs en de buurt.

DE-Toltuin heeft veel teweeg gebracht voor de buurt. Speelruimte voor de kinderopvang is vergroot en het biedt natuur- en milieueducatie voor alle kinderen in de wijk. Deze ontmoetingsplek heeft de buurtbewoners dichterbij elkaar gebracht. De leefbaarheid en de sociale cohesie zijn sterk verbeterd. Het biedt zelfs een positieve constructieve vrijetijdsbesteding voor de vrijwilligers. Er is meer sociale controle en overlast van hangjongeren en zwerfafval is verdwenen. Het is nu een fijne plek om te wonen. Een mooie groene plek waar nu veel meer leven in de brouwerij is. De opbrengst van de moestuin gaat gaat naar de voedselbank en een samenwerking met zorginstelling Sterrenbos met bijvoorbeeld de mozaiekbank. Kinderen spelen nu écht ouderen brengen hun kennis over hoe iets groeit, bloeit en smaakt aan de jongeren!

DE-Jungle is de naam voor de natuurspeelplaats die de kinderen zelf hebben bedacht. DE- staat voor de voorletters van alle straten in deze DE-bergen. DE-Jungle is ingericht met natuurlijke materialen zoals wilgentenen wigwams, houtsnipperpaden, het ijzeren hekwerk van het kindercentrum is bedekt met bamboe. In het midden van DE-Jungle ligt een wadi, een klimboom met daaromheen een klimparcours van boomstammen, een bloemenweide, een waterpomp en een blote voetenpad. De nabijgelegen scholen betrekken samen met de kinderopvang deze eetbare tuin met hun natuur- en milieuactiviteiten om kinderen meer respect voor hun groen omgeving bij te brengen. DE-Mast is de ontmoetingscirkel  binnen de buurtmoestuin. De naam DE-Mast komt van de straat waaraan DE-Toltuin ligt in de straat Damastberg. Er worden verschillende activiteiten en workshops in DE-Toltuin georganiseerd: de maandelijkse schoffel- en wiedochtenden, de DE-burendag, het winterfestijn en de grote Opruimshow zijn terug te vinden op:

www.facebook.com/Toltuin

Artikel over educatief buurtpark DE-Toltuin

Ook DE-Toltuin is geselecteerd door Entente Florale Groen ondernemen-Groen doen. 

DE-Toltuin is genomineerd voor Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen in 2018.

DE-Toltuin bestaat in maart 2018 5 jaar en heeft nu ook een eigen website.

Mooie publicatie in de JLE krant van 2020.