Project Description

Natuurspeelplek vluchtelingenopvang Heumensoord

Opdrachtgever: Natuurmonumenten
Locatie: Heumensoord Nijmegen
Samenwerking: Springzaad, Wilde Weelde, BTL, Natuurmonumenten, aannemer André Weijers, COA, gemeente Nijmegen
Ontwerp Schetsontwerp Sigrun Lobst, maar met alle andere speelnatuurspecialisten verder aangevuld.
Coördinatie: Sigrun Lobst en Petra Wevers
Periode: 5 weken november/december 2015

 

Natuurmonumenten is gebiedseigenaar en enkele medewerkers hebben het initiatief genomen voor deze natuurspeelplek. Zij organiseerden een geldinzamelingsactie onder de medewerkers en vrijwilligers van de organisatie. Dit geld werd gebruikt voor materialen en ook is hout uit eigen bos gebruikt. Sigrun Lobst heeft een schetsontwerp gemaakt. Daarna heeft ze een oproep gedaan binnen het netwerk van Wilde Weelde en Springzaad. Ik heb toen aangeboden om haar bij de coördinatie te helpen. Uiteindelijk waren dit vijf weken van intensieve samenwerking. Met hulp van andere speelnatuurspecialisten die zich geheel belangenloos hebben ingezet is een prachtige natuurspeelplek het resultaat. Met een prachtige metallofoon (een reusachtige xylofoon van grote palen en klankstaven), een klim- en klauterparcours, een fietscrossbaantje, zandspeelplek, een speelheuvel met rioolpijp en glijbaan, een zeskantige schommel, boomhuttenplek en zitelementen van boomstammen voor de vluchtelingen.

Een openbare speelplek die op zondag 13 december met een speelmiddag is geopend. Met de onthulling van het informatiebord, waarop alle speelelementen zijn gevisualiseerd, werd de speelplek geopend. Om te zorgen dat alle aanwezigen de opening konden verstaan zorgde Ibrahim en Yasser voor de Arabische vertaling. Locatiemanager Lian van Driel van COA overhandigde daarnaast een bedankbord aan de initiatiefnemers van Natuurmonumenten namens alle kinderen van de vluchtelingenopvang.

Na het officiële gedeelte konden alle kinderen de speeltuin echt inwijden. Er werd muziek gemaakt, marshmallows en broodjes werden geroosterd en gegeten en kinderen trotseerden het touwenparcours. Er werd tot laat in de middag gespeeld, onder andere ook door een plaatselijke groep van de scouting die wekelijks activiteiten gaat aanbieden.

“We werden helemaal ondergedompeld in een warme golf van dankbare belangstelling, kinderen van alle leeftijden zijn gretig naar speelse persoonlijke ontmoetingen, waarbij ze hun groeiende woordenschat Nederlands kunnen inzetten. We hopen dat ons project veel navolging vindt op andere plekken in Nederland”. (Sigrun en Petra)

Mei 2016 is de natuurspeeltuin verhuisd naar een definitieve plek bij de zandverstuiving in Heumensoord. In nauwe samenwerking met BTL Advies, Bomert Beheer BV en aannemer André Weijers in opdracht van Natuurmonumenten.

Heumensoord 2.0

Persbericht website BTL

Nieuwsbericht website Springzaad

Nieuwsbrief Wilde Weelde