Project Description

‘n Kleine Speeldernis in de Moerdijkse polders – gaat helaas niet door!

Speeldernis Vormtaal

Opdrachtgever: IVN Etten-Leur e.o. Afdeling Moerdijkse Polders
Locatie: Op het akkerland van boerin de Lint bij start van Boerenwandelpad “Merenspolders”
Samenwerking: Buurtbewoners woonwijk Molengors, IVN jeugdwerkgroep, Scouting Zevenbergen, Hoveniersbedrijf Ben de Kok, MEC Kinderboerderij Dierenploeg en basisonderwijs in Zevenbergen.
Initiatief: KrachtigBuiten
Uitvoering: Buurtbewoners jong & oud met inzet Hoveniersbedrijf Ben de Kok.
Periode: Start Maart 2015

 

Plannen werden gemaakt! Begroting was sluitend. Maar helaas hebben een aantal buurtbewoners zich verenigd en hebben deze mooie plannen tegen gehouden. Zij waren bang voor overlast en drukte en vreesden dat ze hun vrije uitzicht kwijt zouden raken. Dit gaf zoveel spanning dat de werkgroep samen met grond eigenaresse besloten hebben dit plan te beëindigen! HELAAS!

Dit was het plan:

Samen met buurtbewoners, waaronder een aantal basisschoolkinderen, wordt een ontwerp gemaakt voor dit braakliggend terrein. Het realiseren van een uitdagende natuurspeelplek voor de buurtkinderen van 8 tot 14 jaar ingericht met de materialen die de natuur ons geeft, zoals houtsnippers, wilgentenen en boomstammetjes. Een plek waar ze de natuur van de Moerdijkse polders kunnen beleven en kunnen ontdekken wat de natuur allemaal te bieden heeft. Natuur- en milieueducatie wordt door vrijwillige natuurgidsen aangeboden, ontvangstruimte is dit buiten leslokaal met als thema’s de leefomgeving van de huiszwaluw, de ecologische verbindingszone en de voedselproductie in deze streek en het boerenleven.

Een aantal plaatselijke ondernemers hebben al een toezegging gedaan voor een financiële bijdrage en gemeente Moerdijk omarmt dit burgerinitiatief en ondersteunt waar nodig. De werkgroep staat te popelen om aan de slag te gaan!

Op 22 april zal de eerste bewonersbijeenkomst plaatsvinden. Hierbij de uitnodiging-v2.

Ook de Groenste stad van Nederland-Entente Florale heeft de Speeldernis geselecteerd voor Groen Ondernemen-Groen Doen.

folder KrachtigBuiten ‘n Kleine Speeldernis in Moerdijkse polders 29 maart 2015