Project Description

11182129_475094975982863_7262771831582604937_n (1)Dorpsbos en dorpspark Zegge met vogelvriendelijke palenwand

Opdrachtgever: Gemeente Rucphen
Locatie: Kloostertuin en schoolplein Mariadonk
Samenwerking: Gemeente Rucphen met werkgroep onderhoud Dorpspark Zegge, buurtbewoners, basisschool Mariadonk, KDV Kobergroep
Ontwerp Dorpsbos en dorpspark: KrachtigBuiten in samenwerking met Donkergroen
Uitvoering: Donkergroen
Periode: Voorjaar 2012

 

In 2009 is een dorpsontwikkelingsprogramma opgesteld, het IDOP (Integraal Dorps Ontwikkelings Programma) waar in samenspraak met bewoners van Zegge uitvoering aan is gegeven. Uit het IDOP-gelden zijn 15-tal projecten voortgevloeid en een van deze projecten omvat de aanpak van het groen in het dorp.
Er is een park gecreëerd achter de kerk en pastorie die enerzijds via een poort aan de Hoefstraat toegang heeft gekregen, anderzijds via een vrije inloop vanaf de Van den Wildenbergstraat. Zo vormt het park samen met het vernieuwde dorpplein een integraal en toegankelijk onderdeel van het dorpscentrum. Daarin staan 3 markante punten, te weten de Heilig Maria Boodschap kerk, de pastorie en de kapel.

Als beleidsmedewerkster binnen de kinderopvang zag ik een kans om hier zowel het schoolplein en buitenruimte van het kinderdagverblijf ook natuurlijk in te richten. Met een ontwerp van Donker groen en BTL Realisatie is hier een samenhangend geheel gerealiseerd. Tussen het schoolplein en het dorpspark is een stammenwand gerealiseerd met hulp van directeur Ad van Elsten, en de onderhoudswerkgroep van de pastorietuin en het dorpspark wat versierd werd met vogelhuisjes, vlinderkasten insectenhotelletjes en een prachtige uil (naar ‘n idee van één van de basisschoolkinderen). Het schoolplein zal nog vogelvriendelijke beplanting gaan krijgen.

Ook het dorpsbos heeft een opknapbeurt achter de rug. Veel hoge stakerige bomen zijn verwijderd en dit zal in de toekomst worden voortgezet zodat er meer afwisselende begroeiing ontstaat. In het bos zijn vogel- en insectenhotelletjes opgehangen. Er zijn leerzame informatiepanelen geplaatst die jong en oud bekend maakt met de in de omgeving voorkomende flora en fauna. Ook zijn speeltoestellen geplaatst om de spelende jeugd enthousiast te maken voor dit kleine mooie stukje natuur. Het bos is toegankelijk via de Kapeltuin even buiten Zegge, en via de Frederik van Eedenstraat over een wandelpad.

Meer info zie www.dorpsparkzegge.nl en www.facebook.com/dorpsparkendorpsbosZegge