Project Description

Eetbaar buurtpark: “DE-Toltuin” in Roosendaal Icoonproject 2014 van GroenDichterbij!! Zie filmpje DE-Toltuin

Opdrachtgever: Gemeente Roosendaal
Locatie: Woonwijk Tolberg
Samenwerking: Buurtbewoners, basisonderwijs,  kinderopvang en zorg
Ontwerp: Gemeente Roosendaal en betrokkenen
Uitvoering: Gemeente Roosendaal en buurtbewoners
Periode: Voorjaar 2012 – heden

 

Het terrein wat al lange jaren braak lag, is omgetoverd tot een groene ‘eetbare’ ontmoetingsplek voor jong en oud. In november 2013 werd DE-Toltuin uitgeroepen tot Icoonproject Groen Dichterbij van Noord-Brabant 2014. De vakjury was vol lof: DE-Toltuin is een buurtpark waar educatie en speelplezier hand in hand gaan. KrachtigBuiten heeft dit initiatief opgepakt in gemeente Roosendaal. Met weinig middelen en veel vrijwillige inzet is er al heel wat gerealiseerd. Dit Icoonproject dient als voorbeeld hoe buurtbewoners zelf aan de slag kunnen gaan met groen in hun wijk. DE-Toltuin waar speelnatuur en moestuinieren goed samen gaan.

Het braakliggende terrein direct naast het kindercentrum “Dino” midden in de woonwijk Tolberg lag er troosteloos bij. Bouwplannen werden verschoven en de wijk verpauperde. Voor de buurtbewoners was het terrein een doorn in het oog. KrachtigBuiten zag dit als de ideale plek voor speelnatuur en natuur- en milieueducatie. De gemeente Roosendaal had wel oren voor dit buurtinitiatief. Ideeën vanuit de werkgroep sloten perfect aan bij zijn groenbeheervisie en inzet op biodiversiteit en ecologische verbindingszones. Voor de gemeente stond wel vast dat dit burgerinitiatief draagkracht had in de buurt. De gemeente zou helpen bij aanleg en de ambtelijke ondersteuning. Maar het echte werk moest gedaan worden door de kinderopvang, onderwijs en de buurt.

DE-Toltuin heeft veel teweeg gebracht voor de buurt. Speelruimte voor de kinderopvang is vergroot en het biedt natuur- en milieueducatie voor alle kinderen in de wijk. Deze ontmoetingsplek heeft de buurtbewoners dichterbij elkaar gebracht. De leefbaarheid en de sociale cohesie zijn sterk verbeterd. Het biedt zelfs een positieve constructieve vrijetijdsbesteding voor de vrijwilligers. Er is meer sociale controle en overlast van hangjongeren en zwerfafval is verdwenen. Het is nu een fijne plek om te wonen. Een mooie groene plek waar nu veel meer leven in de brouwerij is. De opbrengst van de moestuin gaat gaat naar de voedselbank en een samenwerking met zorginstelling Sterrenbos met bijvoorbeeld de mozaiekbank. Kinderen spelen nu écht ouderen brengen hun kennis over hoe iets groeit, bloeit en smaakt aan de jongeren!

DE-Jungle is de naam voor de natuurspeelplaats die de kinderen zelf hebben bedacht. DE- staat voor de voorletters van alle straten in deze DE-bergen. DE-Jungle is ingericht met natuurlijke materialen zoals wilgentenen wigwams, houtsnipperpaden, het ijzeren hekwerk van het kindercentrum is bedekt met bamboe. In het midden van DE-Jungle ligt een wadi, een klimboom met daaromheen een klimparcours van boomstammen, een bloemenweide, een waterpomp en een blote voetenpad. De nabijgelegen scholen betrekken samen met de kinderopvang deze eetbare tuin met hun natuur- en milieuactiviteiten om kinderen meer respect voor hun groen omgeving bij te brengen. DE-Mast is de ontmoetingscirkel  binnen de buurtmoestuin. De naam DE-Mast komt van de straat waaraan DE-Toltuin ligt in de straat Damastberg. Er worden verschillende activiteiten en workshops in DE-Toltuin georganiseerd: de maandelijkse schoffel- en wiedochtenden, de DE-burendag, het winterfestijn en de grote Opruimshow zijn terug te vinden op:

www.facebook.com/Toltuin

Artikel over educatief buurtpark DE-Toltuin

Ook DE-Toltuin is geselecteerd door Entente Florale Groen ondernemen-Groen doen. 

DE-Toltuin is genomineerd voor Meer dan Handen Vrijwilligersprijzen in 2018.

DE-Toltuin bestaat in maart 2018 5 jaar en heeft nu ook een eigen website.