Project Description

Samentuin Van Gogh – Etten-LeurIMG_3268

Opdrachtgever: Gemeente Etten-Leur
Locatie: Terrein van Amarant
Samenwerking: Amarant, kinderen en leerkrachten Basisschool Van Gogh, Wijkvereniging Centrum-Oost, wijkmanager van Gemeente Etten-Leur, KOEPEL NME, vrijwilligers van Volkstuinvereniging aan de Kokkestraat en buurtbewoners
Ontwerp: KrachtigBuiten in overleg met vrijwilligers
Uitvoering: Vrijwilligers
Periode: Maart 2014-Oktober 2014

 

Bij zorginstelling Amarant lag een verwaarloosde tuin op de hoek van de Anna van Berchemlaan en de Lambertusstraat. Wijkvereniging Centrum-Oost kwam met een voorstel om hier schooltuintjes en ’n openbare moestuin te starten voor wijk en school. Amarant heeft dat voorstel met open armen ontvangen en stelt hun tuin voor de eerste vijf jaar ter beschikking. KrachtigBuiten werd gevraagd om de vrijwilligers te ondersteunen bij de start hiervan.
Voorbereidende werkzaamheden begonnen, zoals het verwijderen van onkruid en kappen van bomen, het plaatsen van een nieuw hekwerk met brede poort en de grond werd opgehoogd en geëgaliseerd.
Samen met een werkgroep zijn er plannen gemaakt om de kinderen van de Vincent van Goghschool mee te laten werken aan de aanleg van deze moestuin. Plantjes werden op school opgekweekt in de klas en later uitgeplant in de moestuin. De school is na de zomer van 2014 verhuisd naar de Lambertusstraat. De kinderen hoeven maar één straat over te steken en ze zijn al in de tuin. Een ideale plek om in de praktijk te leren hoe iets groeit, bloeit en smaakt!
Deze moestuin is uniek in gemeente Etten-Leur. Het biedt de buurtbewoners een kans om bij te dragen aan een beter leefklimaat in de wijk. De tuin heeft een open karakter. Iedereen is welkom en mag mee helpen. Inmiddels is er een vaste groep van vier vrijwilligers en is de tuin een groene oase geworden middenin de wijk.
Ouderen die de kennis hebben in moestuinieren dragen zo hun kennis over aan leerkrachten en kinderen. Zo kunnen jong en oud elkaar ontmoeten.