fotohomebewerkt

Maak je buurt gezellig en leer je buren kennen!

Groen verbindt, groen doen!

Het is nu de kans om als buurtbewoners zelf  mee te denken en te bepalen hoe de inrichting van je eigen leefomgeving wordt benut. Burgers worden uitgenodigd door gemeenten en woningbouwcorporaties om mee te denken en te doen. KrachtigBuiten draagt daar graag aan bij. Als intermediair tussen gemeente/woningbouwcorporaties en burgers wordt beleid vertaald naar concrete plannen en uitvoering. Dit blijkt een succesformule te zijn voor burgerparticipatie!

KrachtigBuiten kan buurtbewoners inspireren en verbinden. Iedereen kan op zijn manier een steentje bijdragen. Het is niet zomaar een blauwdruk om samen met burgers een speel- of ontmoetingsplek in te richten. Dit is afhankelijk van vele factoren. Bijvoorbeeld hoe ziet het beschikbare rond eruit, hoe is de ligging en wie hebben er belang bij om mee te doen.

Tijdens een bewonersbijeenkomst inspireert KrachtigBuiten met succesvolle voorbeelden. Iedereen wordt betrokken bij het opstellen van een wensenlijst, zowel jong als oud. KrachtigBuiten heeft veel ervaring in het samenwerken met basisonderwijs, kinderopvang en groenbeheerders. Iedereen heeft op zijn manier belang bij een mooie groene plek in zijn of haar leefomgeving.

Met alle wensen en ideeën wordt een voorlopig ontwerp gemaakt. Het allerbelangrijkste is dat iedereen zich in dit ontwerp kan vinden. Dit is een proces wat niet één twee, drie op papier gezet kan worden. Het is erg belangrijk dat ieders stem wordt gehoord en dat ook zoveel mogelijk vertaald ziet in het ontwerp. Ook is het belangrijk dat men niet alleen meedenkt maar ook meedoet. KrachtigBuiten daagt iedereen uit maar doet zelf ook actief mee. Bijvoorbeeld bij het maken van een wilgentenenhut of het schoffelen in de tuin. Het is belangrijk dat men elkaar weer ontmoet en op zijn manier een steentje bijdraagt en dat hoeft niet alleen door te schoffelen en te wieden, maar dat kan ook door het verzorgen van de koffie/thee of het organiseren van een activiteit in de tuin.

Het blijkt dat men het dan fijn vindt om elkaar hier te ontmoeten en weer weten wie zijn buur is. Het ontmoeten is zeker zo belangrijk als het oogsten van een kropje sla uit eigen tuin!