Waarom meer speelnatuur en buurtmoestuinen?

Wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat een groene omgeving gezond is. Buitenspelen in en met de natuur is voor de ontwikkeling van kinderen namelijk van groot belang. Niet alleen dagen deze plekken uit tot veelzijdig bewegen, ook wordt de creativiteit van kinderen op vele manieren uitgedaagd. Bovendien komen (drukke) kinderen in groene omgevingen tot rust.

Kinderen kunnen zich na het buitenspelen in een groene omgeving beter concentreren en deze buitenspeelplek biedt ook meer mogelijkheden om de natuur elke dag te beleven en biedt mogelijkheden voor natuur- en milieueducatie.

Wanneer kinderen hun eigen groente en fruit kweken, leren ze hoe iets groeit en bloeit en smaakt. De sla komt niet alleen maar van de supermarkt gesneden in een plastic verpakking of spruitjes groeien onder de grond zoals aardappelen. Ook blijkt dat als kinderen zelf voor de plantjes zorgen ze de oogst ook veel lekkerder vinden.

recht op natuurKinderen hebben recht op natuur” is het motto van KrachtigBuiten. Het is bewezen dat groen gezond is.

“Natuur is voor mij heel natuurlijk!”
 KrachtigBuiten creëert verbindingen tussen mensen, door met hen samen te werken aan natuurlijke speel- en ontmoetingsplekken in de openbare ruimte en groene schoolpleinen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met scholen, kinderopvangorganisaties, ondernemers en buurtbewoners.

Vanuit een pedagogische visie op natuurlijk spelen inspireer KrachtigBuiten u met ideeën en handreikingen voor de realisatie van een natuurspeelplek of groene buitenruimte op uw school, kinderdagverblijf, of openbare ruimte in uw buurt of wijk.

Een gedegen voorbereiding, een goed ontwerp en een plan van aanpak voor de uitvoering en onderhoud zijn van belang voor het slagen van dit project. Goed nadenken over zaken als het belang van een groen schoolplein, het programma van wensen, veiligheid en aansprakelijkheid, organisatie en financiering is het halve werk.

Heeft u in het proces om te komen tot een natuurspeelplek of groene buitenruimten, buurtmoestuin of natuuractiviteit behoefte aan gericht advies of meedenkkracht, neemt u dan contact op met KrachtigBuiten

Ja, ik wil graag meer weten

 

De 3 krachten van KrachtigBuiten: klik hieronder voor meer informatie

 

Leefbaarheid & buurtparticipatie

Krachten bundelen voor meer groen in je eigen buurt. KrachtigBuiten inspireert en daagt anderen uit om ook mee te doen. Het complete pakket van dromen, ontwerpen tot realiseren.

 

Natuurlijk spelen & duurzaamheid

KrachtigBuiten adviseert bij het inrichten van groene natuurlijke speelplekken bij kinderdagverblijven, groene schoolpleinen bij het basisonderwijs en speelparken in de openbare ruimte.

 

Natuureducatie & biodiversiteit

KrachtigBuiten organiseert workshops en activiteiten waarbij natuurbeleving en biodiversiteit voorop staat. De kinderen leren spelenderwijs alles te weet over flora en fauna.

 

 

 

Neem contact op >

Neem vrijblijvend contact op voor uw groen project!

KrachtigBuiten initieert en realiseert uw totale project, zonder zorgen.

Neem contact op >