Dit is een streekboek uit de boekenreeks 50-dingen-in-de-natuur-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde, dit is gebaseerd op een idee/concept ontwikkeld en door Stichting Buitenmakelaar en vormgegeven en geïllustreerd door Jessicaas Ontwerp.  Zie ook www.50-dingen.nl. Geïnspireerd door de lijst van de Britse Staatsbosbeheer ’50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-12e’ maken we een 50-dingen streekboek voor alle kinderen van gemeente Moerdijk: volledig afgestemd op de buitenactiviteiten ‘om de hoek’ inclusief een omgevingskaart.

  Volg 50dingenboek Moerdijk.

Wist je dat de gemeente Moerdijk ….

  • bekroond is tot de bij-vriendelijkste gemeente in 2019?
  • en er tienduizenden vierkante meter leefgebied voor de wilde bijen is aangelegd: vaste planten, inheemse kruidenmengsels, verwilderde bloembollen, bij-vriendelijke bomen en bij-vriendelijke bermen. Zie www.nederlandzoemt.nl.
  • de grootste gemeente qua oppervlakte van Noord-Brabant is?
  • uit elf karakteristieke dorpen bestaat?
  • omgeven wordt door water: het Hollands Diep aan de noordzijde, het Volkerak aan de westzijde en de Mark en Dintel aan de zuidzijde?
  • twee vestingsteden heeft, en drie forten?
  • de geschiedenis in de naam Moerdijk wordt samengevat? In ruim vier eeuwen tijd werd Moerdijk stukje bij beetje, polder na polder, herwonnen op de zee. Door de moer (veen) af te graven kon de zee bezit nemen van het land. Door de dijkten te leggen wist de mens er weer beslag op te leggen.
  • in elke kern informele speelruimte is aangewezen? De ruimte waar kinderen kunnen spelen en geen last hebben van bijvoorbeeld honden, maar waar geen speeltoestellen staan.
50-dingenDOEdag Fort Sabina

Instructiefilmpje 50-dingenboekje

Hoe kwam dit boek tot stand?

Petra Wevers, van KrachtigBuiten, adviesbureau voor natuurlijk spelen & ontmoeten, zag het 50-dingen boek van Bunnik, Odijk en Werkhoven. Zij werd enthousiast en wilde ook zo’n 50-dingen boek voor de kinderen in de gemeente Moerdijk. Het idee werd goed ontvangen bij de gemeente. Petra zocht contact met natuurorganisaties zoals waterschap Brabantse Delta, ZLTO Moerdijk en Staatsbosbeheer die dit idee ondersteunden en die wilden helpen om dit boek samen te stellen. Ook het bestuur van IVN Etten-Leur e.o. zei volmondig “ja, wij doen mee”.

IVN is een landelijke organisatie die mensen op lokaal niveau bij de natuur betrekt. In je tuin, op je balkon, in de buurt en verder weg. Zelf leren en doen, staan altijd centraal. IVN Etten-Leur e.o. is actief in de gemeenten Etten-leur, Halderberge en Moerdijk. De vereniging heeft tot doel het in stand houden en bevorderen van de flora en fauna in deze gemeentes. Hun vrijwilligers zijn actief in werkgroepen om iedereen, jong en oud, kennis te laten maken met diverse aspecten van de natuur en zo te laten zien hoe wondermooi die is. Daardoor zal men eerder bereid zijn om zelf ook iets voor de natuur te doen. Dit begint al bij de jeugd. Dit 50-dingen boek sluit aan bij de activiteiten van IVN. Zie www.ivn-etten-leur.nl

Het boek wordt gratis uitgedeeld aan alle kinderen van groep 3 in de gemeente Moerdijk.

Mede mogelijk gemaakt door:

Sponsoren van het 50-dingen-boekje:

Met dank aan de gemeente Etten-Leur en verschillende organisaties en ondernemers is het gelukt om 1500 boekjes te drukken, zodat drie jaar lang alle kinderen van groep 3/4/5 dit gratis krijgen.

Verschillende organisaties hebben aan dit boek meegewerkt: IVN-leden, en kinderen van de IVN-jeugdwerkgroep, natuurorganisaties, waterschap Brabantse Delta, ZLTO Etten-Leur en inwoners van Etten-Leur.

PBCF, Rabobank, Kern met Pit, ZLTO, De Menmoerhoeve, Ijsboerderij Heidehoeve, Brabants Landschap, Klep, Luyten, De Groene Vlinder, De Turfvaart, Tuincentrum Life & Garden  E-L.

Dank allemaal!!

Gemeente Moerdijk, herfst 2016 (1e druk)
www.50-dingen.nl
@2014-2018 Stichting Buitenmakelaar/Jessicaas ontwerp