Dit is een streekboek uit de boekenreeks 50-dingen-in-de-natuur-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde, dit is gebaseerd op een idee/concept ontwikkeld en door Stichting Buitenmakelaar en vormgegeven en geïllustreerd door Jessicaas Ontwerp.  Zie ook www.50-dingen.nl. Geïnspireerd door de lijst van de Britse Staatsbosbeheer ’50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-12e’ maken we een 50-dingen streekboek voor alle kinderen van gemeente Goeree-Overflakkee: volledig afgestemd op de buitenactiviteiten ‘om de hoek’ inclusief een omgevingskaart.

  Volg 50dingenboek Goeree – Overflakkee.

Wist je dat de gemeente Goeree-Overflakkee …

 • de gemeente Goeree-Overflakkee een eiland in Zuid-Holland is?
 • het eiland omgeven is door de Noordzee, het Haringvliet, de Grevelingen en het Volkerak-Zoommeer?
 • het eiland 13 dorpen, 1 stadje en 5 buurtschappen heeft?
 • Goeree-Overflakkee kilometers lange stranden heeft?
 • er mooie natuurgebieden zijn met prachtige planten en dieren?
 • veel mensen daarom op vakantie naar Goeree-Overflakkee komen?
 • Goeree-Overflakkee ook een belangrijk landbouwgebied is met producten als uien, aardappels, suikerbieten, spruitjes, tarwe, melk, kaas, maar ook tulpen en gladiolen?
 • op goeree-Overflakkee zes havenkanalen te vinden zijn?
 • een havenkanaal is gegraven om een verbinding te maken tussen de haven van een dorp en de zee?
 • in 1953 de watersnoodramp op Goeree-Overflakkee plaats vond?
 • er dammen en bruggen (Deltawerken) gebouwd zijn om dit in de toekomst te voorkomen?
 • ons drinkwater uit het Haringvliet komt en in de duinen wordt opgeslagen?
 • op Goeree-Overflakkee veel duurzame energie wordt geproduceerd in zonne- en windparken?
 • je op een prachtig eiland woont, waar we zuinig op moeten zijn?

Instructiefilmpje 50-dingenboekje

Hoe kwam dit boek tot stand?

Het idee om een 50-dingenboek voor Goeree-Overflakkee te maken ontstond tijdens een bijeenkomst van Waterpoort door Petra Wevers (KrachtigBuiten, adviesbureau voor natuurlijk spelen & ontmoeten).

Het eiland dat onderdeel uitmaakt van Waterpoort en aan de overkant van het Volkerak-Zoommeer ligt. Gemeente Goeree-Overflakkee was enthousiast en gaf Petra Wevers opdracht om dit boekje streekeigen te maken. Samen met IVN Goeree-Overflakkee is dit gelukt. IVN is een landelijke organisatie met 170 afdelingen die mensen in hun eigen omgeving bij de natuur betrekt. In je tuin, op je balkon, in de buurt of verder weg. Hun vrijwilligers zijn actief als natuurgids en laten jong en oud, kennismaken met de natuur om zo te laten zien en beleven hoe wondermooi die is. Daardoor zal men eerder bereid zijn om zelf iets voor de natuur te doen. Dit begint al bij de jeugd. Dit 50-dingenboekje sluit aan bij de activiteiten van IVN.

Mede mogelijk gemaakt door:

Sponsoren van het 50-dingen-boekje:

Verschillende organisaties hebben het boek financieel ondersteunt, zodat dit boekje drie jaar lang gratis aan alle kinderen van groep 3 op het eiland uitgedeeld kan worden.

Heel veel mensen hebben aan dit boek meegewerkt: leden van dorpsraden, IVN-leden, camping-eigenaren, gemeenteambtenaren, natuur- en belangenorganisaties. De mensen van Orbitt4all Moerdijk hebben het boekje gedrukt.

Dank allemaal!!

Goeree-Overflakkee, najaar 2018 (1e druk)
www.50-dingen.nl
@2014-2018 Stichting Buitenmakelaar/Jessicaas ontwerp