Dit is een streekboek uit de boekenreeks 50-dingen-in-de-natuur-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-twaalfde, dit is gebaseerd op een idee/concept ontwikkeld en door Stichting Buitenmakelaar en vormgegeven en geïllustreerd door Jessicaas Ontwerp.  Zie ook www.50-dingen.nl. Geïnspireerd door de lijst van de Britse Staatsbosbeheer ’50-dingen-die-je-gedaan-moet-hebben-voor-je-12e’ maken we een 50-dingen streekboek voor alle kinderen van gemeente Etten-Leur: volledig afgestemd op de buitenactiviteiten ‘om de hoek’ inclusief een omgevingskaart.

  Volg 50dingenboek Etten – Leur.

Wist je dat?

 • Tot 1968 Etten-Leur ‘Etten en Leur’ heette?
 • Deze twee dorpjes, Etten en Leur, rond 1968 aan elkaar gegroeid zijn?
 • De grens langs het Sander, de Baai en de Lage Neerkant loopt?
 • Het logo uit drie torentjes bestaat?
 • Turfwinning in de omgeving van Etten plaatsvond?
 • De turf vervoerd werd via de Leurse haven en de Mark?
 • De naam Etten mogelijk een afkorting is van etsel of etting, een oud woord voor weide?
 • De naam Leur waarschijnlijk betekent slechte turf of slechte grond?
 • Een turfvaart een gegraven waterloop is, die aangelegd werd om turf te vervoeren?
 • Turf vervoerd werd door een turfschip of turfschuit?
 • Etten-Leur op de naad van Brabant ligt, de grens tussen zand- en kleigrond?
 • Vincent van Gogh in Etten heeft gewoond en de polders met (timmermans) potlood en pen tekende?
 • De Moeierboom een oude Lindeboom is, geplant in 1774 (meer dan 240 jaar oud).
50-dingenDOEdag Etten-Leur Turfvaart

Mede mogelijk gemaakt door:

Sponsoren van het 50-dingen-boekje:

Met dank aan de gemeente Etten-Leur en verschillende organisaties en ondernemers is het gelukt om 1500 boekjes te drukken, zodat drie jaar lang alle kinderen van groep 3/4/5 dit gratis krijgen.

Verschillende organisaties hebben aan dit boek meegewerkt: IVN-leden, en kinderen van de IVN-jeugdwerkgroep, natuurorganisaties, waterschap Brabantse Delta, ZLTO Etten-Leur en inwoners van Etten-Leur.

PBCF, Rabobank, Kern met Pit, ZLTO, De Menmoerhoeve, Ijsboerderij Heidehoeve, Brabants Landschap, Klep, Luyten, De Groene Vlinder, De Turfvaart, Tuincentrum Life & Garden  E-L.

Dank allemaal!!

Gemeente Etten-leur, voorjaar 2018 (1e druk)
www.50-dingen.nl
@2014-2018 Stichting Buitenmakelaar/Jessicaas ontwerp